Të reja

Ceremonia e ndarjes së çmimeve të Konkursit të Parasë
Më 27 mars 2024, u organizua ceremonia e ndarjes së çmimeve për fituesit e finales  kombëtare të Kuizit të Parasë 2024. Tre ekipet fituese të konkursit u nderuan me çmime të mundësuara nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Gjithashtu, mësuesit e përkushtuar të ekipeve fituese u vlerësuan me dhurata simbolike nga Banka e Shqipërisë, në shprehje të vlerësimit për punën…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 25 Mars 2024
Në datën 25 Mars 2024, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2023. Në mbështetje të nenit 7, të nenit 52 pika 1, shkronja (l) dhe të nenit 53, pika 5, shkronja…
më shumë
Zhvillohet finalja kombëtare e Kuizit të Parasë 2024
Më 20 mars 2024, Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD), organizoi Kuizin Evropian të Parasë. Ne  kuiz u regjistruan 1010 nxënës të grupmoshës 13-15 vjeç nga 98 shkolla nga i gjithë vendi, të cilët konkurruan nëpërmjet platformës online Kahoot!…
më shumë
Leksion i hapur, Universiteti i New York Tirana
Në kuadër të aktiviteteve të organizuara për kremtimin e Javës Globale të Parasë 2024, Agjencia e Sigurimit të Depozitave në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave zhvilluan një leksion të hapur me studentë nga Departamenti i Financës në Universitetin e New York Tirana.  Në fjalën e hapjes të mbajtur nga profesorë të universitetit si dhe nga përfaqësues të Shoqatës së…
më shumë
Ceremonia e hapjes së Javës së Parasë 2024
Në datën 18 mars 2024, në ambientet e Bankës së Shqipërisë, u çel Java Globale e Parasë për vitin 2024, gjatë së cilës do të organizohen aktivitete të ndryshme ndërgjegjësuese dhe edukative. Kjo Javë është një festë mbarëbotërore e parasë, e cila synon ndërgjegjësimin e  fëmijëve dhe të rinjve për të qenë qytetarë të ardhshëm të përgjegjshëm dhe të aftë…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Shkurt 2024
Në mbledhjen e datës 27 Shkurt 2024, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, vendosi: “Për miratimin e planit vjetor të auditimit të brendshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2024” Në bazë dhe në zbatim të nenit 52, pika 1, shkronja “j”, të nenit 63, pika 2 të Ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Janar 2024
Në mbledhjen e datës 30 Janar 2024, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e kalendarit të punës për vitin 2024 të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Në mbështetje të nenit 52 të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, të ndryshuar, të nenit 5, shkronja “c”,…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 21 Dhjetor 2023
Në datën 21 Dhjetor 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2024. Në mbështetje të nenit 44, pika 1, shkronja “a”, të nenit 52, pika 1, shkronja “gj”, të nenit 53, pika…
më shumë
Leksion i hapur në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti Tiranë, me temë “Skema e sigurimit të depozitave në Shqipëri, Agjencia e Sigurimit të Depozitave, roli dhe funksionet e saj”
Në kuadër të fushatës së edukimit financiar të brezit të ri, përfaqësues të ASD-së zhvilluan një leksion të hapur me studentë të Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, me temën “Skema e sigurimit të depozitave në Shqipëri, Agjencia e Sigurimit të Depozitave, roli dhe funksionet e saj”. Leksionin e hapi Dr. Martin Serreqi, i cili theksoi rëndësinë që i…
më shumë
Leksion i hapur në Albanian University me temë “Skema e sigurimit të depozitave në Shqipëri, Agjencia e Sigurimit të Depozitave, roli dhe funksionet e saj”
Në kuadër të fushatës së edukimit financiar të brezit të ri, përfaqësues të ASD-së zhvilluan një leksion të hapur me studentë të Albanian University. Studentet që ndoqën leksionin e hapur ishin të programeve: Master Shkencor Administrim Biznesi, Master Shkencor Menaxhim Bankat, Master Shkencor Administrim Publik, Politika Publike dhe Qeverisje. Leksionin e hapi As.Prof.Dr. Manuela Mece.  Ndër të tjera, Znj. Mece…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 22 Nëntor 2023
Në datën 22 Nëntor 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e “Raportit për Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 shtator 2023”. Në bazë dhe për zbatim të nenit 52 pika…
më shumë
Leksion i hapur në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë
Në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD)  dhe Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë (UMSH) si dhe një prej objektivave strategjikë të ASD për të bashkëpunuar me institucionet e arsimit të lartë, në ambientet e UMSH-së u zhvillua një leksion i hapur me studentë të ciklit master të degës Financë – Bankë. Leksionin e hapi zv.…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë.
Në kuadër të politikave për bashkëpunim me institucione të arsimit të lartë me qëllim ndërgjegjësimin e publikut për skemën e sigurimit të depozitave dhe tiparet e saj, Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë (UMSH) nënshkruan një Marrëveshje Bashkëpunimi, në datë 7.11.2023. Marrëveshja u nënshkrua nga Drejtori i Përgjithshëm i ASD, Z. Genci Mamani dhe Rektori…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 26 Tetor 2023
Në datën 26 Tetor , Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për periudhën e mbyllur më 30 Shtator 2023. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5,…
më shumë
Takim me bankat anëtare të skemës së sigurimit të depozitave
Në kuadër të takimeve periodike që Agjencia organizon me bankat anëtare të skemës të sigurimit të depozitave, në datë 19 shtator 2023 u zhvillua takimi i rradhës, me përfaqësues të të gjithë bankave. Ky takim u krye në funksion të përmbushjes së objektivave dhe iniciativave që Agjencia ka përcaktuar në planin e saj strategjik 2021-2023, për rritjen e gatishmërisë operacionale…
më shumë
Takim pune me shkk-të anëtare të skemës
Agjencia në kuadër të zhvillimit të iniciativave dhe projekteve të reja të parashikuara në planin e saj strategjik 2021-2023, në vijim të bashkëpunimit të vazhdueshëm me shkk-të si anëtare të skemës së sigurimit të depozitave, organizoi një takim pune me përfaqësues nga secila shkk në datë 18 shtator 2023. Çështjet kryesore që u diskutuan në këtë takim ishin në funksion të…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 19 Shtator 2023
Në datën 19 Shtator 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve, në Rregulloren nr. 17 dt. 28.07.2016 “Për politikën e administrimit të mjeteve financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, të ndryshuar. Këshilli Drejtues i Agjencisë së…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Gusht 2023
Në mbledhjen e datës 30 Gusht 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit për Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e dytë të mbyllur më 30 qershor 2023. Në bazë dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 26 Korrik 2023
Në mbledhjen e datës 26 Korrik 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për periudhën e mbyllur më 30 Qershor 2023. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5, shkronja “ë” dhe nenit 62, pika 1…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Qershor 2023
Në mbledhjen e datës 27 Qershor 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e “Raportit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Deloitte Audit Albania” sh.p.k. dhe “Deloitte Albania” sh.p.k “Për miratimin e planit vjetor të auditimit të brendshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2023” dhe “Mbi miratimin e raportit…
më shumë
Mbi prezantimin në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë të Raportit Vjetor për vitin 2022.
Në përputhje me përcaktimet e Ligjit nr. 53/2014, “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar dhe Manualin e Monitorimit Vjetor dhe Periodik miratuar me Vendimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nr. 134/2018, datë 20.12.2018, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë prezantoi në Seancën e Kuvendit të datës 8.6.2023, Raportin Vjetor për veprimtarinë e Agjencisë për vitin 2022.
më shumë
Mbi takimin e autoriteteve të sigurimit të depozitave të Ballkanit, anëtare të EFDI.
Në vijim të një tradite tashmë të konsoliduar prej vitesh, autoritetet e sigurimit të depozitave të rajonit të Ballkanit, anëtare të EFDI-t (Forumi Evropian i Siguruesve të Depozitave) organizuan takimin e radhës në datat 1 dhe 2 Qershor 2023 në qytetin Banja Luka të Bosnje dhe Hercegovinës. Në këtë takim, pjesëmarrësit ndanë zhvillimet e fundit në juridiksionet përkatëse si dhe…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Maj 2023
Në datën 30 Maj 2023 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e “Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e parë të mbyllur në 31 Mars 2023”. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 52, pika…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave prezanton Raportin Vjetor për vitin 2022 në Komisionin Parlamentar për Ekonominë dhe Financat.
Në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, Agjencia e Sigurimit të Depozitave prezantoi në Komisionin për Ekonominë dhe Financat Raportin Vjetor për veprimtarinë e institucionit përgjatë vitit 2022. Raporti u prezantua nga Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë. Prezantimi i aktivitetit të Agjencisë për periudhën në raportim, u përqendrua…
më shumë
Përfaqësimi i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në Seminarin e organizuar nga IADI me temë: Sfidat kryesore në kompensimin e depozituesve
Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) organizoi një seminar mbi Sfidat kryesore në kompensimin e depozituesve, të zhvilluar në Tunizi, në datat 10 - 11 maj 2023. Në këtë aktivitet u prezantuan disa nga praktikat më të mira ndërkombëtare lidhur me Parimin Themelor 15 të IADI - t “Kompensimi i depozituesve”. Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), me ftesë të IADI,…
më shumë
Vizitë studimore e delegacionit të Komisionit të Mbikëqyrjes Bankare dhe Financiare (Commision de Supervision Bancaire et Financière - CSBF) të Madagaskarit, në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave.
Në datat 2-5 Maj 2023 Agjencia e Sigurimit të Depozitave mirëpriti një delegacion të Komisionit të Mbikëqyrjes Bankare dhe Financiare (Commision de Supervision Bancaire et Financière - CSBF) të Madagaskarit. Kjo vizitë studimore u organizua, duke marrë në konsideratë përpjekjet e CSBF për të ngritur një skemë të sigurimit të depozitave në Madagaskar. Agjencia e Sigurimit të Depozitave u përzgjodh…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Prill 2023
Në datën 27 Prill 2023 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur 31 mars 2023. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5, shkronja…
më shumë
Ceremonia e ndarjes së çmimeve të Kuizit të Parasë 2023
U zhvillua sot, në mjediset e Shoqatës Shqiptare të Bankave, ceremonia  e ndarjes së çmimeve për fituesit e finales kombëtare të Kuizit të Parasë 2023. Agjencia e Sigurimit të Depozitave mori pjesë në këtë ceremoni duke akorduar çmime  për fituesit e 3 (tre) vendeve të para të konkursit.  Për më tepër, mësueset e skuadrave fituese u vlerësuan me dhurata simbolike nga Banka…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 31 Mars 2023
Në mbledhjen e datës 31 Mars 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2022. Në mbështetje të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5, shkronja “ë” të ligjit nr.53/2014,…
më shumë
Finalja Kombëtare e Kuizit të Parasë 2023
Më 30 mars 2023, Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD), organizoi për herë të pestë Kuizin Evropian të Parasë, ku u regjistruan 926 nxënës të grup moshës 13-15 vjeç nga 89 shkolla nga i gjithë vendi. Konkursi u realizua…
më shumë
Ceremonia e hapjes së Javës së Parasë “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen tënde!”
Në datën 20 mars 2023 në ambjentet e Bankës së Shqipërisë u organizua ceremonia kremtuese e Javës së Parasë për vitin 2023. Tema e këtij viti është “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen tënde!” Banka e Shqipërisë dhe Shoqata Shqiptare e Bankave, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, si dhe partnerë të…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 20 Mars 2023
Në datën 20 Mars 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2022. Në mbështetje të nenit 7, të nenit 52 pika 1, shkronja (l) dhe të nenit 53, pika 5, shkronja…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Shkurt 2023
Në mbledhjen e datës 27 Shkurt 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e “Raportit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Deloitte Audit Albania” sh.p.k. dhe “Deloitte Albania” sh.p.k. për auditimin e brendshëm të Sektorit të Sigurimit dhe Kompensimit të Depozitave, për periudhën 1 dhjetor 2021 – 5 dhjetor 2022” dhe mbi…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave merr pjesë në takimet bilaterale Shqipëri-BE për kapitullin 9, “Shërbimet Financiare”.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave si anëtare e grupit negociator për Kapitullin 9 “Shërbimet financiare”, krahas Bankës së Shqipërisë dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, mori pjesë në Takimin Bilateral Shqipëri-BE zhvilluar në datat 13 – 14 shkurt 2023. Përgjatë dy ditëve të takimit ekspertët e Komisionit Evropian u njohën me kuadrin ligjor e rregullator në fushën bankare dhe atë të…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 31 Janar 2023
Në mbledhjen e datës 31 Janar 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e kalendarit të punës për vitin 2023 të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Në mbështetje të nenit 52 të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, të ndryshuar, të nenit 5, shkronja “c”,…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 29 Dhjetor 2022
Në mbledhjen e datës 29 Dhjetor 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2023. Në mbështetje të nenit 44, pika 1, shkronja “a”, të nenit 52, pika 1, shkronja “gj”, të nenit 53, pika 5, shkronja “f” të ligjit nr. 53/2014,…
më shumë
Njoftim i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vendimmarrjen e Këshillit Drejtues në datë 30 Nëntor 2022
Në mbledhjen e datës 30 Nëntor 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në vijim të vendimmarrjes së Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Banka OTP Albania Sh.A. me Bankën Alpha Albania Sh.A.”, bazuar në dispozitat ligjore të parashikuara në ligjin nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 24 Nëntor 2022
Në mbledhjen e datës 24 Nëntor 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit për realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tre-mujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2022. Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 31 Tetor 2022
Në mbledhjen e datës 31 Tetor 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për periudhën e mbyllur më 30 Shtator 2022. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5, shkronja “ë” dhe nenit 62, pika 1…
më shumë
Webinari i organizuar nga IADI me temë Paraqitja Unike e Depozituesit: Një mjet thelbësor për kompensimin efektiv të depozituesit.
Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) organizoi një webinar mbi Paraqitjen Unike të Depozituesit: Një mjet thelbësor për kompensimin efektiv të depozituesit nëpërmjet platformës Webex në datë 13 tetor 2022 dhe prezantoi disa nga praktikat më të mira ndërkombëtare lidhur me këtë tematikë. Në këtë webinar morën pjesë 200 përfaqësues të skemave homologe, të vendeve të ndryshme, anëtare të IADI.…
më shumë
Mbi vizitën e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në institucionin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme në banka dhe sigurimin e depozitave të Danimarkës, Finansiel Stabilitet.
Në kuadër të marrëdhënieve dypalëshe punonjës të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilluan një vizitë dy ditore në institucionin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme në banka dhe sigurimin e depozitave të Danimarkës, Finansiel Stabilitet. Qëllimi i kësaj vizite ishte shkëmbimi i eksperiencave në fushat me interes për institucionet përkatëse. Diskutimet midis palëve kishin në fokus sfidat me të cilat po përballen…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave datë 27 Shtator 2022
Në mbledhjen e datës 27 Shtator 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, vendosi: Mbi shqyrtimin dhe miratimin e raportit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Deloitte Audit Albania” sh.p.k. dhe “Deloitte Albania” sh.p.k. për auditimin e brendshëm të Sektorit të Marrëdhënieve me Publikun për periudhën 1 qershor 2021 - 1 qershor 2022. Mbi shqyrtimin dhe miratimin e raportit…
më shumë
Mbi takimin e punës zhvilluar mes Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës (FSDK)
Në vijim të bashkëpunimit të konsoliduar mes Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës (FSDK), në datën 14 shtator 2022, pranë selisë së FSDK-së në Prishtinë, u zhvillua një takim pune mes Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i ASD dhe  Znj. Arijeta Neziraj Elshani, Drejtore e Përgjithshme e  FSDK, si dhe stafeve…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave datë 29 Gusht 2022
Në mbledhjen e datës 29 Gusht 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për propozimin për miratim në Autoritetin Mbikëqyrës të disa shtesave dhe ndryshimeve në Udhëzimin nr. 3241, datë 18.12.2014 “Për sigurimin e depozitave në banka” të ndryshuar. Në bazë dhe për zbatim të nenit 3, pika 2 dhe pika 4, të…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 25 Korrik 2022
Në mbledhjen e datës 25 Korrik 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për periudhën e mbyllur më 30 Qershor 2022. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5, shkronja “ë” dhe nenit 62, pika 1…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 24 Qershor 2022
Në datën 24 Qershor Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues u informua mbi cështje të ndryshme te cilat kanë të bëjnë me veprimtarinë e përditshme të Agjencisë. Midis të tjerave, Këshilli Drejtues u informua mbi planin e masave për adresimin në vitin 2022 të rekomandimeve të Rezolutës së Kuvendit…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Maj 2022
Në datën 30 Maj 2022 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e parë të mbyllur në 31 Mars 2022. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 52, pika…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, prezanton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor për vitin 2021
Bazuar në nenin 7, pika 1 të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, si dhe në Manualin e Monitorimit Vjetor dhe Periodik miratuar me Vendimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nr. 134/2018, datë 20.12.2018, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë prezantoi në Seancën e Kuvendit të datës 12.05.2022, Raportin Vjetor për veprimtarinë…
më shumë
Për fillimin e procedurave për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave
Agjencia e Sigurimit të Depozitave fton për të paraqitur ofertë për kryerjen e shërbimit me objekt mirëmbajtjen e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave. Lutemi gjeni më poshtë dokumentacionin e nevojshëm lidhur me procedurën: 1. Ftese per oferte 2. Udhezime per subjektet 3. Kriteret e kualifikimit 4. Termat e References dhe Specifikimet Teknike 5.…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Prill 2022
Në datën 27 Prill 2022 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur 31 mars 2022. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5, shkronja…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave prezanton Raportin Vjetor për vitin 2021 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave
Bazuar në nenin 7, pika 1 të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë prezantoi, më datë 27.04.2021, në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave Raportin Vjetor për veprimtarinë e institucionit përgjatë vitit 2021. Në fjalën e tij, Z. Mamani ju prezantoi deputetëve të Komisionit projektet kryesore të zhvilluara…
më shumë
Ceremonia e ndarjes së çmimeve për fituesit e Kuizit Evropian të Parasë
Në ambientet e Shoqatës Shqiptare të Bankave,  u zhvillua ceremonia e dorëzimit të çmimeve për fituesit e Kuizit Evropian të Parasë. Organizatorët e eventit si dhe përfaqësues të Bankës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, pasi vlerësuan punën e bërë nga nxënësit dhe mësuesit e tyre për rritjen e nivelit të edukimit  financiar, shpërndanë çertifikatat dhe çmimet për…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 28 Mars 2022
Në datën 28 Mars 2022 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020. Në mbështetje të nenit 7, të nenit 52 pika 1, shkronja (l) dhe të nenit 53, pika 5, shkronja (ë)…
më shumë
Java globale e parasë 2022
Në datën 24 mars 2022 u organizua ceremonia kremtuese e Javës së Parasë për vitin 2022. Prej pothuajse 10 vitesh, Banka e Shqipërisë dhe Shoqata Shqiptare e Bankave, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, si dhe partnerë të tjerë, përgjatë kësaj jave, organizojnë dhe mbështesin aktivitete edukative dhe ndërgjegjësuese për grup-moshat e nxënësve…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 08 Mars 2022
Në datën 8 Mars 2022 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit të Audituesit të Pavarur dhe Pasqyrave Financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 28 Shkurt 2022
Në mbledhjen e datës 28 Shkurt 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e kontratës për riblerjen e titujve ndërmjet Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe Bankës së Shqipërisë Në bazë dhe për zbatim të nenit 52, pika 1, shkronja “t”, të nenit 53, pika 6, shkronja “b”, të nenit 59,…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 31 Janar 2022
Në mbledhjen e datës 31 Janar 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e kalendarit të punës për vitin 2022 të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Në mbështetje të nenit 52 të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, të ndryshuar, të nenit 5, shkronja “c”,…
më shumë
Njoftim për shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 29 dhjetor 2021 
R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë GRUPI KËSHILLIMOR I STABILITETIT FINANCIAR     Tiranë, më 30.12. 2021  NJOFTIM PËR SHTYP  Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar,  29 dhjetor 2021  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  Në datën 29 dhjetor 2021, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF).…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 21 Dhjetor 2021
Në mbledhjen e datës 21 Dhjetor 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2022. Në mbështetje të nenit 44, pika 1, shkronja “a”, të nenit 52, pika 1, shkronja “gj”, të nenit 53, pika 5, shkronja “f” të ligjit nr. 53/2014,…
më shumë
Njoftim për shtyp mbi zhvillimin e ushtrimit të simulimit me objekt procesin e kompensimit të depozitave të siguruara.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave zhvilloi në datat 06 dhe 07 dhjetor 2021 një ushtrim  simulimi  me objekt   procesin e kompensimit të depozitave të siguruara. Aktivitetet kryesore që u  simuluan   në këtë ushtrim  të rradhës  ishin  kryerja e pagesave sipas listë – pagesës së kompensimit të përgatitur nga Agjencia, gatishmëria operacionale dhe proceduriale e  Bankës Agjente  për kryerjen e pagesës…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 07 Dhjetor 2021
Në mbledhjen e datës 07 Dhjetor 2021, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për caktimin e shoqërisë Grant Thornton sh.p.k. si auditues i jashtëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin financiar 2021,…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 26 Nëntor 2021
Në datën 26 Nëntor 2021 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e raportit mbi realizimin e buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e tretë të mbyllur në 30 shtator 2021. Këshilli Drejtues në mbështetje dhe në zbatim të nenit…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 28 Tetor 2021
Në datën 28 Tetor 2021 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2021. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika…
më shumë
Formulari i njoftimit të fituesit për procedurën Ftesë për negociata “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëpunimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi nga organet e administratës shtetërore”.
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 14. 10. 2021   Për: Optima Communication Procedura: Ftesë për negociata. VKM nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëpunimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi nga organet e administratës shtetërore”. Përshkrim i shkurtër i kontratës: ASD kërkon…
më shumë
Takimi i 8-të rajonal i EFDI Ballkan
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, mori pjesë në takimin e 8-të rajonal të EFDI Ballkan, organizuar nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Malit të Zi. Ky takim u zhvillua në Budva, Mal i Zi, në datat 24-26 Shtator 2021. Ky takim ndjek një traditë të vazhdueshme takimesh mes autoriteteve të sigurimit të depozitave të rajonit të Ballkanit (Shqipëria, Bosnje…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 23 Shtator 2021
Në mbledhjen e datës 23 Shtator 2021 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e dytë mbyllur më 30 Qershor 2021. Në bazë dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika 5,…
më shumë
Ftesë për negociata
Në mbështetje të ligjit “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar si dhe të VKM nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëpunimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi nga organet e administratës shtetërore”, ASD kërkon të realizojë prodhimin e një video informative, sipas…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 05 Gusht 2021
Në mbledhjen e datës 05 Gusht 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për anëtarësimin e shoqërisë së kursim – kreditit “RRUSHKULL ONE” në skemën e sigurimit të depozitave dhe dhënien e certifikatës për sigurimin e depozitave. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 22, pika 5 dhe pika 6, të nenit 23…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 03 Gusht 2021
Në mbledhjen e datës 03 Gusht 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e dytë të mbyllur më 30 Qershor 2021. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5, shkronja “ë” dhe nenit 62,…
më shumë
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI
Në zbatim të Vendimit nr. 395, datë 29.04.2015, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e gjashtë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”. Informacionin rreth Programit, institucionet pjesëmarrëse, numrin e praktikantëve dhe profilet studimore të…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 01 Korrik 2021
Në datë 01 Korrik 2021 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e tij të radhës. Kjo mbledhje, bazuar në iniciativat e parashikuara në Planin Strategjik 2021-2023, miratuar me vendim të Këshillit Drejtues nr. 05, datë 26.02.2021 dhe në kalendarin vjetor të simulimeve për vitin 2021, miratuar me urdhër nr. 15, datë 08 shkurt 2021 të Drejtorit…
më shumë
BERZH 100 milionë Euro kredi për Agjencinë Shqiptare të Sigurimit të Depozitave në Shqipëri. Fuqizim i sektorit financiar në vijim të pandemisë Covid-19
BERZH do të sigurojë 100 milionë Euro kredi për Agjencinë Shqiptare të Sigurimit të Depozitave Promovimi i stabilitetit financiar dhe sigurisë në sektorin bankar pas Covid-19 Bashkëpunim teknik për të fuqizuar kapacitetet operacionale dhe mirë-qeverisjen e ASD Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) do të ofrojë një linjë kredie prej 100 milionë Euro për Agjencinë Shqiptare të Sigurimit të…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 04 Qershor 2021
Në mbledhjen e datës 04 Qershor 2021, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), për…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Maj 2021
Në mbledhjen e datës 27 Maj 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e parë të mbyllur në 31 Mars 2021. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 52, pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, prezanton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020.
Në zbatim të nenit 7, të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar dhe në përputhje me përcaktimet e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për Monitorimin Sistematik të Ndjekjes dhe Zbatimit të Rekomandimeve të Institucioneve të Pavarura Kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj, në datë 20 maj 2021, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i…
më shumë
Leksion i hapur i Z. Genci Mamani mbi rolin e ASD-së dhe skemën e sigurimit të depozitave në Universitetin Marin Barleti
Më datë 19.05. 2021, me ftesë të Departamentit të Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës  të Universitetit Marin Barleti, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë, zhvilloi një leksion të hapur. Ky aktivitet u zhvillua dhe në kuadër të politikave të Agjencisë për promovimin e skemës së sigurimit të depozitave dhe zhvillimin e fushatave promovuese me publikun shqiptar, Në këtë takim,…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Prill 2021
Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës në datën 30 Prill 2021. Mbledhja, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur 31 mars 2021.…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave prezanton në Komisionin e Ekonomisë dhe Financës të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor për vitin 2020
Në zbatim të nenit 7, të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar Agjencia e Sigurimit prezantoi në datën 29 prill 2021, Raportin Vjetor mbi veprimtarinë e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020. Raporti u prezantua nga Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Raportin Vjetor mund ta konsultoni…
më shumë
Për fillimin e procedurave për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave
Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall  procedurën për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim. Më poshtë dokumentacioni për të interesuarit: 1. Ftesë për ofertë për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes SIRK 2. Udhëzime për subjektet 3. Kriteret e Kualifikimit për Mirëmbajtjen SIRK 4. Terma Reference dhe Specifikime Teknike për Mirëmbajtjen SIRK 5. Formulari-për-deklarimin-e-konfliktit-të-interesit…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 09 Prill 2021
Në mbledhjen e datës 09 Prill 2021, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për caktimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Deloitte Audit Albania” sh.p.k dhe “Deloitte Albania” sh.p.k, si auditues të brendshëm të Agjencisë…
më shumë
Shpërndarja e çmimeve të Kuizit Europian të Parasë, në kuadër të Javës së Parasë për vitin 2021
Java e Parasë për vitin 2021 me temë “Kujdesu për veten, kujdesu për paratë e tua” ishte një sukses tjetër i përfshirjes së brezit të ri në aktivitete me synim edukimin financiar të grupmoshave. Agjencia e Sigurimit të Depozitave për të pestin vit mbështeti këtë event, jo vetëm për rëndësinë e madhe që ka për edukimin e brezit të ri,…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 31 Mars 2021
Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës në datën 31 Mars 2021. Mbledhja, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e mbyllur…
më shumë
Ceremonia e hapjes së Javës së Parasë, 22-26 mars 2021
Në datën 23 mars 2021 u organizua online ceremonia e çeljes së Javës së Parasë për vitin 2021, gjatë së cilës u ndanë çmimet për nxënësit fitues në konkurset me temë, të zhvilluara në kuadër të kësaj ngjarjeje. Kjo Javë është një nismë ndërkombëtare e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), e cila synon ndërgjegjësimin e brezit të ri për të…
më shumë
Mbi takimin me përfaqësues të Shoqërive të Kursim-Kreditit
Agjencia në datë 18 mars 2021, zhvilloi takimin e rradhës online, me përfaqësues të Shoqërive të Kursim-Kreditit. Në fokus të këtij takimi ishte mbarëvajtja e secilës prej shoqërive gjatë vitit 2020, nga ku rezultoi që ecuria e aktivitetit të tyre kishte qenë pozitive pavarësisht vështirësive të shkaktuara nga pandemia Covid 19.   Gjatë takimit, secila shoqëri e kursim-kreditit u ndal…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 26 Shkurt 2021
Në mbledhjen e datës 26 Shkurt 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020. Në mbështetje të nenit 7, të nenit 52 pika 1, shkronja (l) dhe të nenit 53, pika 5, shkronja (ë) të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 11 Shkurt 2021
Në mbledhjen e datës 11 Shkurt 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për anëtarësimin e shoqërisë së kursim – kreditit “FAST CREDIT ALBANIA” në skemën e sigurimit të depozitave dhe dhënien e certifikatës për sigurimin e depozitave. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 22, pika 5 dhe pika 6, të nenit…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 29 Janar 2021
Në mbledhjen e datës 29 Janar 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e kalendarit të punës të mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2021. Këshilli Drejtues bazuar në aktet nënligjorë përkatëse miratoi programin e punës për vitin 2021, së bashku me kalendarin e mbledhjeve…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan kontratën me bankat agjente të përzgjedhura në listën paraprake për periudhën 2021-2023
Agjencia e Sigurimit të Depozitave ka nënshkruar kontratën me bankat agjente të përzgjedhura fituese në procedurën e zhvilluar për këtë qëllim, në kuadër të zbatimit të rregullores “Për kompensimin e depozitave të siguruara”, miratuar me urdhër të Guvernatorit nr. 3762, datë 18.07.2016. Nga kjo procedurë, me vendim të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave nr. 39, datë 15.12.2020,…
më shumë
Platforma e përmirësimit të cilësisë së të dhënave të depozituesve dhe depozitave në sistemin bankar
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, në muajin dhjetor 2020 ka finalizuar në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave “Platformën për përmirësimin e cilësisë së të dhënave të depozituesve dhe depozitave në sistemin bankar”. Kjo platformë u hartua në përmbushje të objektivave strategjikë të Agjencisë për periudhën 2018-2020, si dhe të rekomandimit të Kuvendit të Shqipërisë në…
më shumë
 Mbi përzgjedhjen e bankave agjente në listën paraprake, për periudhën 2021-2023.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave në datën 18.09.2020 ka nisur procedurën e përzgjedhjes së bankave agjente në listën paraprake, për periudhën 2021-2023, duke ftuar të gjitha bankat anëtare të skemës së sigurimit të depozitave për paraqitjen e shprehjeve të interesit. Kjo procedurë është e parashikuar të zhvillohet gjatë veprimtarisë së përditshme të Agjencisë dhe i shërben gatishmërisë së saj në…
më shumë
Njoftim për mbylljen e Projektit për vlerësimin e parametrave financiarë të skemës së sigurimit të depozitave, asistuar nga Banka Botërore.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, në kuadër të përpjekjve të saj për të reformuar dhe forcuar më tej elementët që shërbejnë për mbrojtjen e depozituesve, zhvilloi projektin për vlerësimin e parametrave financiarë të skemës së sigurimit të depozitave. Ky projekt u realizua me mbështetjen e zyrës FinSAC (Financial Sector Advisory Center) të Bankës Botërore. Projekti konsistonte në dy objektiva kryesore.…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 15 Dhjetor 2020
Në mbledhjen e datës 15 Dhjetor 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi projektbuxhetin e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2021. Në mbështetje të nenit 44, pika 1, shkronja “a”, nenit 52, pika 1, shkronja “gj”, nenit 53, pika 5, shkronja “f” të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave dhe Korporata Koreane e Sigurimit të Depozitave përfundojnë projektin për krijimin e masterplanit të një sistemi të integruar të sigurimit të depozitave.
Më datë 10 Dhjetor 2020 u zhvillua, nëpërmjet mjeteve të komunikimit online, ceremonia përmbyllëse e projektit për krijimin e masterplanit të një sistemi të integruar për sigurimin dhe kompensimin e depozitave të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Projekti u realizua me asistencën e Korporatës Koreane të Sigurimit të Depozitave, e cila është një nga institucionet më të përparuara në botë…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Nëntor 2020
Në datën 27 Nëntor 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektonike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Rregullores për hartimin, miratimin dhe zbatimin e buxhetit në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 44…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Tetor 2020
Në datën 30 Tetor 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektonike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2020. Këshilli Drejtues bazuar në nenin…
më shumë
Takim me bankat anëtare të skemës së sigurimit të depozitave për diskutimin dhe dakortësimin e platformës strategjike për përmirësimin e cilësisë së të dhënave të depozituesve.
Agjencia në zbatim të planit të saj strategjik 2018-2020, si dhe konkretisht të projektit “Platforma strategjike e përmirësimit të cilësisë së të dhënave për depozitat dhe depozituesit”, në datë 20.10.2020, organizoi një takim online me përfaqësues të të gjithë bankave anëtare të skemës së sigurimit të depozitave. Në këtë takim, morën pjesë dhe përfaqësues nga Banka e Shqipërisë dhe Shoqata…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Shtator 2020
Në datën 30 Shtator 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektronike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Strategjisë të zhvillimit dhe të menaxhimit të burimeve njerëzore në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Gusht 2020
Në datën 27 Gusht 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektronike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e dytë mbyllur më 30 Qershor 2020. Në bazë…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Korrik 2020
Në datën 30 Korrik 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektonike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e dytë të mbyllur më 30 Qershor 2020. Këshilli Drejtues bazuar në nenin…
më shumë
Njoftim për Shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 korrik 2020
R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë GRUPI KËSHILLIMOR I STABILITETIT FINANCIAR     Tiranë, më 22.07.2020   NJOFTIM PËR SHTYP Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 korrik 2020 Në datën 21 korrik 2020, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF).…
më shumë
Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, prezanton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2019.
Në zbatim të nenit 7, të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar dhe në përputhje me përcaktimet e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për Monitorimin Sistematik të Ndjekjes dhe Zbatimit të Rekomandimeve të Institucioneve të Pavarura Kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj, në datë 2 Korrik 2020, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 25 Qershor 2020
Në datën 25 Qershor 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi propozimin në Autoritet Mbikëqyrës të emërimit të Z. Genci Mamani në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Në bazë dhe për zbatim të nenit 53 pika 1…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 28 Maj 2020
Në datën 28 Maj 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektronike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur më 31 mars 2020. Në bazë dhe…
më shumë
Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme
Në prill 2020, Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme u shtua me 654 milionë lekë nga arkëtimi i kontributit vjetor të bankave. Në total, pas derdhjes së kontributit vjetor të bankave për tre vite që nga themelimi i tij, Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme arrin në nivelin e rreth 1.9 miliardë lekëve. Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme u krijua në vitin…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Prill 2020
Në datën 30 Prill 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektonike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars 2020. Këshilli Drejtues bazuar në…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 08 Prill 2020
Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e tij në datën 08 Prill 2020. Mbledhja, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Mars 2020
Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës në datën 30 Mars 2020. Mbledhja, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e mbyllur…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 21 Shkurt 2020
Në mbledhjen e datës 21 Shkurt 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2019. Këshilli Drejtues miratoi Raportin Vjetor për veprimtarinë e Agjencisë për vitin 2019. Ai përbën dokumentin më të rëndësishëm që, në mënyrë transparente, informon Kuvendin, Ministrinë e…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 14 Shkurt 2020
Në mbledhjen e datës 14 Shkurt 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e disa ndryshimeve në Vendimin e Këshillit Drejtues nr. 38, datë 20.12.2019 “Mbi miratimin e termave të referencës dhe kritereve të përzgjedhjes të Audituesit të Brendshëm të Specializuar, për auditimin e brendshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Janar 2020
Në mbledhjen e datës 30 Janar 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e kalendarit të punës të mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020. Këshilli Drejtues bazuar në aktet nënligjorë përkatëse miratoi programin e punës për vitin 2020, së bashku me kalendarin e mbledhjeve…
më shumë
Njoftim ankandi
5. Formular i njoftimit te ankandit Dokumentat Standarde te Ankandit Info mbi mjetin Leje qarkullimi 1 Leje qarkullimi info Njoftim      
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Bankën e Shqipërisë
Në kuadër të zhvillmit të mëtejshëm të skemës së sigurimit të depozitave, mbrojtjes së interesave të depozituesve shqiptarë dhe forcimit të stabilitetit financiar në vend, Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Bankën e Shqipërisë në datë 27 Dhjetor 2019. Institucionalizimi i bashkëpunimit midis autoriteteve përfaqëson një hap të rëndësishëm në zbatimin e prioriteteve strategjike të Agjencisë.…
më shumë
Njoftim mbi projektin e vlerësimit të efektivitetit të planifikimit të treguesve financiarë të skemës së sigurimit të depozitave dhe komponentëve kryesorë të tij sipas standardeve të IADI-it.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, bazuar në rekomandimin e lënë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe në përputhje me iniciativat e parashikuara në Planin Strategjik për vitet 2018-2020, ka ndërmarrë projektin për vlerësimin e efektivitetit të planifikimit të treguesve financiare të skemës dhe fondeve të sigurimit të depozitave. Konkretisht, Agjencia kryen një vlerësim çdo 5 vjet mbi përshtatshmërisë e…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 20 Dhjetor 2019
Në mbledhjen e datës 20 Dhjetor 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi projektbuxhetin e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020. Në mbështetje të nenit 44, pika 1, shkronja “a”, nenit 52, pika 1, shkronja “gj”, nenit 53, pika 5, shkronja “f” të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin…
më shumë
Njoftim mbi projektin e vetëvlerësimit të skemës së sigurimit të depozitave me Parimet Themelore për skema efektive të sigurimit të depozitave të IADI-t
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, bazuar në rekomandimin e lënë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe në përputhje me iniciativat e parashikuara në Planin Strategjik për vitet 2018-2020, ndërmori projektin për vlerësimin e skemës së sigurimit të depozitave dhe treguesve të saj në periudhën 9-17 shtator 2019. Për të realizuar këtë proces vetëvlerësimi, të zhvilluar më parë në vitin…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Nëntor 2019
Në mbledhjen e datës 27 Nëntor 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit për realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tre-mujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2019. Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika…
më shumë
Njoftim për shtyp mbi zhvillimin e ushtrimit të simulimit në datat 4 – 5 Nëntor 2019
Agjencia e Sigurimit të Depozitave zhvilloi në datat 4 – 5 Nëntor 2019, një ushtrim simulimi me objekt procesin e kompensimit të depozitave të siguruara. Ashtu si në simulimin e kaluar, aktivitetet kryesore që u simuluan në këtë ushtrim  të rradhës ishin kryerja e pagesave sipas listë – pagesës së kompensimit të përgatitur nga “likuidatori” dhe veçanërisht, gatishmëria operacionale dhe proceduriale e Bankës Agjente për…
më shumë
Mbi pjesëmarrjen e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në Mbledhjen e 18-të Vjetore të Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave si dhe Konferencën me temë “Realizimi i Reformave: Çfarë ka ndryshuar në Sistemet e Sigurimit të Depozitave që prej Krizës?”.
Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) zhvilloi në datat 7 – 11 Tetor Mbledhjen e 18të Vjetore si dhe Konferencën me temë “Realizimi i Reformave: Çfarë ka ndryshuar në Sistemet e Sigurimit të Depozitave që prej Krizës”, në Stamboll, Turqi. Në këtë takim Agjencia e Sigurimit të Depozitave u përfaqësua nga një delegacion i kryesuar nga Z. Genci Mamani,…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 15 Tetor 2019
Në mbledhjen e datës 15 Tetor 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur 30 Shtator 2019. Në bazë dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika 5, shkronja “ë”, dhe të nenit…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Fondin e Sigurimit të Depozitave të Turqisë.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë (ASD) nënshkroi me Fondin Turk të Sigurimit të Depozitave (Savings Deposit Insurance Fund of Turkey – SDIF) të Republikës së Turqisë një Marrëveshje Bashkëpunimi. Marrëveshja u nënshkrua, më 7 Tetor 2019, në Stamboll, Turqi,  me rastin e mbledhjes vjetore të Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave (IADI), nga Drejtori i Përgjithshëm…
më shumë
Mbi pjesëmarrjen e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në mbledhjen vjetore të Forumit Evropian të Siguruesve të Depozitave (EFDI) si dhe Konferencën ndërkombëtare zhvilluar në 25 – 27 Shtator, në Sarajevo, Bosnje-Hercegovinë.
Forumi Evropian i Siguruesve të Depozitave (EFDI) zhvilloi në datat 25 – 27 Shtator mbledhjen vjetore si dhe Konferencën ndërkombëtare me temë “Sigurimi i Depozitave në Europë – Ridzenjimi i Hartës”, në Sarajevo, Bosnje-Hercegovinë. Me këtë rast Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Bosnje-Hercegovinës festonte dhe 20-vjetorin e krijimit. Në këtë takim Agjencia e Sigurimit të Depozitave u përfaqësua nga…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 24 Shtator 2019
Në mbledhjen e datës 24 Shtator 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm për nënshkrimin e marrëveshjes të kujdestarisë së titujve në monedhë të huaj me Raiffeisen Bank International AG. Në mbështetje të nenit 43, pika 1, shkronja “ll” dhe shkronja “m”, të nenit 52, pika 1,…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 29 Gusht 2019
Në mbledhjen e datës 29 Gusht 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit për realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tre-mujorin e dytë të mbyllur më 30 Qershor 2019. Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 18 Korrik 2019
Në mbledhjen e datës 18 Korrik 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur 30 Qershor 2019. Në bazë dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika 5, shkronja “ë”, dhe të nenit…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 12 Korrik 2019
Në mbledhjen e datës 12 Korrik 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në vijim të vendimmarrjes së Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Union Sh.A. me Bankën Ndërkombëtare Tregtare Sh.A.”, bazuar në dispozitat ligjore të parashikuara në ligjin nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”,…
më shumë
Mbi vizitën e grupit të punës të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave pranë Fondit të Sigurimit të Depozitave të Ukraines
Në datat 10 – 12 Qershor 2019,  një delegacion nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) vizitoi Fondin e Sigurimit të Depozitave të Ukraines (DGF) në Kiev. Gjatë takimeve tre ditore DGF dhe ASD patën një diskutim të hollësishëm mbi procesin e kompensimit, kuadrin rregullator të tij dhe infrastrukturën e teknologjisë së informacionit (IT).  Koleget e Agjencise   paten mundësinë për…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 19 Qershor 2019
Në mbledhjen e datës 19 Qershor 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi propozimin për miratim të projektvendimit “Për përjashtimin nga skema dhe revokimin e certifikatës së sigurimit të depozitave të Bankës së Kreditit të Shqipërisë SH.A.”. Këshilli Drejtues në përputhje me nenin 28, pika 1, nenin 30, pika 1, shkronja “a”…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Maj 2019
Në mbledhjen e datës 30 Maj 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Informacion mbi Rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë për vlerësimin e veprimtarisë së Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2018 si dhe planin e masave për adresimin e rekomandimeve të Kuvendit. Këshilli Drejtues u njoh me Rezolutën e Kuvendit të…
më shumë
Njoftim për dhurim pajisje kompjuterike dhe pajisje zyre të panevojshme
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, publikon më poshtë listën e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve të zyrës për dhurim, të cilat nuk janë më të nevojshme për aktivitetin e saj, sipas tabelës së mëposhtme. Ftohet çdo institucion publik i interesuar të shprehë interesin e tij për përfitimin e këtyre pajisjeve duke dërguar një kërkesë me shkrim pranë Agjencisë së Sigurimit të…
më shumë
Njoftim për shtyp mbi pjesëmarrjen e Z. Genc Mamani, Drejtor i Përgjithshëm, në Konferencën e tretë të Shoqatës Shqiptare të Bankave
Me rastin e 20 vjetorit të themelimit, Shoqata Shqiptare e Bankave, organizon sot konferencën e saj të 3-të me temë:  Zhvillimii i Qendrueshëm dhe Roli i Bankave. Në këtë konferencë, e cila sjell së bashku përfaqësues të sektorit bankar si dhe rregullatorë e politikë-bërës, Agjencia e Sigurimit të Depozitave  përfaqësohet nga Z. Genc Mamani, Drejtori i Përgjithshëm. Në kuadër të…
më shumë
Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, prezanton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2018.
Në zbatim të nenit 7 të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar dhe në përputhje me përcaktimet e Mekanizimit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për Monitorimin Sistematik të Ndjekjes dhe Zbatimit të Rekomandimeve të Institucioneve të Pavarura Kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj, në datë 8 Maj 2019, Z. Genci Mamani, Drejtor i…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Prill 2019
Në mbledhjen e datës 30 Prill 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi dhënien e certifikatës për sigurimin e depozitave bankës me emrin e ndryshuar “Banka OTP Shqipëri SHA”. Në vijim të miratimit nga Banka e Shqipërisë të ndryshimit të emrit nga Banka Societe Generale Shqipëri në Banka OTP Shqipëri, dhe në…
më shumë
Mbi pjesëmarrjen e Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore.
Në datat 12-14 prill 2019, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, Z. Genci Mamani, mori pjesë në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe të Grupit të Bankës Botërore (BB), në Uashington. Në këto mbledhje marrin pjesë guvernatorë të bankave qendrore dhe ministrat e financave të vendeve anëtare, drejtues të lartë të institucioneve financiare ndërkombëtare,…
më shumë
Njoftim për Shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 9 prill 2019
Në datën 9 prill 2019, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje, e cila u drejtua nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, morën pjesë Guvernatori i Bankës së Shqipërisë (BSh), Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD), si edhe përfaqësues të tjerë…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave organizon mbledhjen e 40të të siguruesve të Evropës dhe Seminarin teknik me temë “Planet e Kontigjencës, Menaxhimi i Krizave dhe Rastet e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme”.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave në bashkëpunim me Shoqatën Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave (International Association of Deposit Insurers-IADI) organizoi mbledhjen e Komitetit Rajonal të Evropës (Europe Regional Committee-ERC) të IADI-t si dhe seminarin teknik me temë “Planet e Kontigjencës dhe Menaxhimi i Krizave/Rastet e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme”, në datat 4 dhe 5 Prill 2019. Komiteti Rajonal i Evropës (KRE)…
më shumë
Autoritetet e sigurimit të depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë (ASD) dhe Fondi Ndërbankar i Mbrojtjes së Depozitave (Fondo Interbancario di Tutela dei  Depositi - FITD) i Republikës së Italisë nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit më 4 prill 2019, në Tiranë. Marrëveshja u nënshkrua nga Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Z. Genci Mamani dhe Drejtori i Përgjithshëm i FITD, Z. Giuseppe Boccuzzi.…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 28 Mars 2019
Në mbledhjen e datës 28 Mars 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit për veprimtarinë investuese të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për vitin 2018. Në zbatim të nenit 79 pika 5 e ligjit nr. 133, datë 22.12.2016 “Për Rimëkëmbjen dhe Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme në Banka, në Republikën e…
më shumë
Çelet Java e Parasë 25 - 31 Mars, 2019
Në datën 25 mars 2019, në ambientet e Bankës së Shqipërisë, u çel Java e Parasë. Java e Parasë është një festë mbarëbotërore, e cila ka për qëllim ndërgjegjësimin e fëmijëve dhe të rinjve për të qenë qytetarë të ardhshëm të përgjegjshëm dhe të aftë për të marrë vendime financiare të mirëmenduara. Ky aktivitet organizohet nga Banka e Shqipërisë në…
më shumë
Njoftim mbi vizitën në Fondin e Sigurimit të Depozitave të Malit të Zi
Më datë 15 mars 2019, përfaqësues të stafit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm i saj, zhvilluan një vizitë pune në Fondin e Sigurimit të Depozitave të Malit të Zi. Qëllimi i vizitës së punës ishte përfitimi nga eksperienca më e fundit që homologët e Malit të Zi kishin patur në lidhje me kompensimin…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Shkurt 2019
Në mbledhjen e datës 27 Shkurt 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2018. Këshilli Drejtues miratoi Raportin Vjetor për veprimtarinë e Agjencisë për vitin 2018. Ai përbën dokumentin më të rëndësishëm që, në mënyrë transparente, informon Kuvendin, Ministrinë e…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 13 Shkurt 2019
Në mbledhjen e datës 13 Shkurt 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për anëtarësimin e shoqërisë së kursim – kreditit “Tirana Invest Kredit 2000” në skemën e sigurimit të depozitave dhe dhënien e certifikatës për sigurimin e depozitave Mbështetur në nenin 52, pika 1, shkronja “p”, të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin…
më shumë
Takimi i 7-të rajonal i EFDI Ballkan
Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori pjesë në takimin e 7-të rajonal të EFDI Ballkan, i organizuar nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Bosnje dhe Hercegovinës, i cili u zhvillua në Vlasic, Bosnje nga data 31 Janar deri më 3 Shkurt 2019. Në këtë takim, pjesëmarrësit ndanë zhvillimet e fundit në skemat e…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 24 Janar 2019
Në mbledhjen e datës 24 Janar 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e kalendarit të punës të mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2019.. Këshilli Drejtues bazuar në aktet nënligjorë përkatëse miratoi programin e punës për vitin 2019, së bashku me kalendarin e mbledhjeve…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 18 Dhjetor 2018
Në mbledhjen e datës 18 Dhjetor 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi projektbuxhetin e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2019. Në mbështetje të nenit 44, pika 1, shkronja “a”, nenit 52, pika 1, shkronja “gj”, nenit 53, pika 5, shkronja “f” të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin…
më shumë
Njoftim për shtyp mbi nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit me Shoqatën Shqiptare të Bankave
Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) dhe Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), në datën 17 dhjetor 2018, nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit midis tyre. Kjo marrëveshje përcakton fushat e bashkëpunimit mes dy palëve, si dhe mënyrat e ndërveprimit ndërmjet tyre, si: koordinimin e iniciativave të përbashkëta dhe krijimin e kushteve të favorshme për zhvillimin e skemës së sigurimit të depozitave; unifikimin…
më shumë
Ftesë për negociata
Në mbështetje të ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar si dhe të VKM nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëpunimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi nga organet e administratës shtetërore”, ASD kërkon të realizojë prodhimin e dy videove të animuara…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 22 Nëntor 2018
Në mbledhjen e datës 22 Nëntor 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim informacione dhe materiale në lidhje me ushtrimin e simulimit të realizuar nga Agjencia në muajin Shtator 2018. Një nga risitë kryesore të këtij ushtrimi i simulimi ishte testimi i bashkëpunimit me Bankën Agjente, si një nga elementët kyç në realizimin me sukses…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 31 Tetor 2018
Në mbledhjen e datës 31 Tetor 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Statutit të rishikuar të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Në vijim të miratimit të Ligjit 133/2016 "Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë", i cili e ngarkon Agjencinë me rolin e administratorit…
më shumë
Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave zhvillon Mbledhjen e 17-të Vjetore si dhe Konferencën me temë “Sigurimi i Depozitave dhe Stabiliteti Financiar: Çështje Financiare të Kohës”.
Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) zhvilloi në datat 18 – 19 Tetor Mbledhjen e 17të Vjetore si dhe Konferencën me tëmë “Sigurimi i Depozitave dhe Stabiliteti Financiar: Çështje financiare të kohës”, në Basel, Zvicër. Në këtë event Agjencia e Sigurimit të Depozitave u përfaqësua nga Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm. Gjatë fjalës së mirëseardhjes Z. David Walker,…
më shumë
Përditësim mbi numrin e bankave anëtare të skemës së sigurimit të depozitave
Në datën 1 Tetor 2018, kanë hyrë në fuqi vendimet e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Intesa Sanpaolo Albania sh.a. me Veneto Banka sh.a.” dhe “Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Amerikane të Investimeve sh.a. me Bankën NBG Albania sh.a.”, datë e cila…
më shumë
Njoftim për shtyp mbi zhvillimin e ushtrimit të simulimit në datat 21 – 28 Shtator 2018
Agjencia e Sigurimit të Depozitave zhvilloi në datat 21 – 28 Shtator 2018 një ushtrim  simulimi  me objekt   procesin e kompensimit të depozitave të siguruara. Aktivitetet kryesore që u  simuluan   në këtë ushtrim  të rradhës  ishin  kryerja e pagesave sipas listë – pagesës së kompensimit të përgatitur nga "likuidatori", gatishmëria operacionale dhe proceduriale e  Bankës Agjente  për kryerjen e pagesës…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 28 Shtator 2018
Në mbledhjen e datës 28 Shtator 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe miratoi raportin e Auditit të Brendshëm të Agjencisë për auditimin e Sektorit të Analizës së Riskut. Aktiviteti i auditimit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave realizohet përmes shërbimit të kontraktimit nga kompania me eksperiencë ndërkombëtare PricewaterhouseCoopers Audit sh.p.k. Në këtë mbledhje,…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 14 Shtator 2018
Në mbledhjen e datës 14 Shtator 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në vijim të vendimmarrjes së Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Intesa Sanpaolo Albania sh.a. me Veneto Banka sh.a.” dhe “Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Amerikane të Investimeve…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Gusht 2018
Në mbledhjen e datës 30 Gusht 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim informacione dhe materiale në lidhje me aktivitetet e realizuara nga Agjencia për rritjen e gadishmërisë institucionale për të përballuar sfida nga më të ndryshmet në përmbushje të misionit të saj si dhe në funksion të mbarëvajtjes së veprimtarisë funksionale dhe operacionale të…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 26 Korrik 2018
Në mbledhjen e datës 26 Korrik 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi Miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tre-mujorin e dytë të mbyllur më 30 Qershor 2018. Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave shqyrtoi dhe miratoi Pasqyrat Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave…
më shumë
Takimi i 6-të rajonal i EFDI Ballkan
Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori pjesë në takimin e 6-të rajonal të EFDI Ballkan, i organizuar nga Fondi i Sigurimit të Depozitave i Malit të Zi, i cili u zhvillua në Kolasin, Mali i Zi nga data 5 deri më 8 korrik 2018. Ky takim në Mal të Zi ndjek një traditë…
më shumë
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 25 qershor 2018
Në mbledhjen e datës 25 qershor 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim një sërë materialesh të përgatitura nga sektorët përkatës të Agjencisë. Këto informacione kishin të bënin me: Planin e punës që do të ndiqet nga Agjencia për adresimin e rekomandimeve të Rezolutës së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë “Për vlerësimin e veprimtarisë së…
më shumë
Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, prezanton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2017
Në datën 17 Maj 2018, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, Z. Genci Mamani, prezantoi Raportin Vjetor të Agjencisë për vitin 2017 në seancë plenare në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. [ngg_images source="galleries" container_ids="30" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="0" thumbnail_width="240" thumbnail_height="160" thumbnail_crop="1" images_per_page="20" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="0" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="1" slideshow_link_text="[Show slideshow]" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
më shumë
Njoftim fituesi për proceduren e prokururimit me objekt "Mirëmbajtje e sistemit informatik për raportim dhe kompensim", në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave.
Autoriteti kontraktor Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall "Formularin e njoftimit të fituesit" për proceduren e prokururimit me objekt "Mirëmbajtje e sistemit informatik për raportim dhe kompensim" Formulari i njoftimit të fituesit
më shumë
Leksion i hapur i Z. Genci Mamani mbi rolin e ASD-së dhe skemën e sigurimit të depozitave në Universitetin Europian të Tiranës
Më datë 04.05. 2018, në kuadër të politikave të Agjencisë për promovimin e skemës së sigurimit të depozitave dhe zhvillimin e fushatave promovuese me publikun shqiptar, me ftesë të Universitetit Europian të Tiranës, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë, zhvilloi një leksion të hapur mbi rolin e ASD dhe skemën e sigurimit të depozitave. Në këtë takim, në…
më shumë
Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave z. Genci Mamani prezanton në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2017
Në datën 11 prill 2018, Drejtori i Përgjithshëm z. Genci Mamani prezantoi në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2018. Më poshtë fjala e plotë e z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave: Fjala ne Parlament_Raporti Vjetor 2017
më shumë
Për procedurën e përzgjedhjes së subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e sistemit informatik për raportim dhe kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave
Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall  procedurën e përzgjedhjes së subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e sistemit informatik për raportim dhe kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave.  Më poshtë dokumentacioni për të interesuarit: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikiemeve teknike dhe të termave të referencës Formulari i njoftimit të fituesit Formulari i ofertës Formulari për deklarimin e konfliktit të interesit Ftesë…
më shumë
Çelet Java e Parasë 2018
Në datën 12 mars 2018, në ambientet e Bankës së Shqipërisë, u çel Java e Parasë për vitin 2018. Java e Parasë është një festë mbarëbotërore, e cila ka për qëllim ndërgjegjësimin e fëmijëve dhe të rinjve për të qenë qytetarë të ardhshëm të përgjegjshëm dhe të aftë për të marrë vendime financiare të mirëmenduara. Ky aktivitet organizohet nga Shoqata…
më shumë
Njoftim për shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 shkurt 2018
Në datën 21 shkurt 2018, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje morën pjesë Ministri i Financave dhe Ekonomisë (MFE), Guvernatori i Bankës së Shqipërisë (BSh), Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe përfaqësues të…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan kontratën me bankat agjente të përzgjedhura në listën paraprake.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave ka nënshkruar kontratën me bankat agjente të përzgjedhura fituese në procedurën e zhvilluar për këtë qëllim, në kuadër të zbatimit të rregullores “Për kompensimin e depozitave të siguruara”, miratuar me urdhër të Guvernatorit nr. 3762, datë 18.07.2016. Nga kjo procedurë janë përzgjedhur fituese Banka Kombëtare Tregtare sh.a., Raiffeisen Bank sh.a. dhe Intesa Sanpaolo Bank Albania…
më shumë
Njoftim për shtyp: Mbi përzgjedhjen e bankave agjente në listën paraprake për kryerjen e procesit të kompensimit.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave në datën 24.07.2017 ka nisur procedurën e përzgjedhjes së bankave agjente në listën paraprake, duke ftuar të gjitha bankat anëtare të skemës së sigurimit të depozitave për paraqitjen e shprehjeve të interesit. Kjo procedurë është e parashikuar të zhvillohet gjatë veprimtarisë së përditshme të Agjencisë dhe i shërben gadishmërisë së saj në rastin e ndodhjes…
më shumë
Njoftim për shtyp: “Simulim i procesit të kompensimit: Faza përgatitore dhe e kompensimit”
Në vijim të Memorandumit të Mirëkuptimit të lidhur ndërmjet palëve, Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Kosovës organizuan në Prishtinë ushtrimin e simulimit të përbashkët dy ditor, nga data 28-29 Shtator 2017, me temë “Simulim i procesit të kompensimit: Faza përgatitore dhe e kompensimit”. Një aktivitet i tillë…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondi i Sigurimit të Depozitave në Republikën e Kosovës zhvillojnë më tej bashkëpunimin e tyre.
Institucionet e sigurimit të depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës i japin një hov të ri marrëdhënieve dypalëshe në drejtim të stabilitetit financiar të depozituesve përkatës. Më datë 27 Korrik 2017 drejtuesit ekzekutiv të ASD-së, Z. Genci Mamani, dhe FSDK-së, Znj, Violeta Arifi-Krasniqi, nënshkruan në Prishtinë Memorandumin e ri të Mirëkuptimit. Në vijim të takimeve dhe konsultimeve të vazhdueshme,…
më shumë
Mbi ceremoninë e dorëzimit të certifikatës së anëtarësimit në skemën e sigurimit të depozitave, të Shoqërisë së Kursim Kreditit UniFin
Më datë 25.07.2017,  në ambjentet e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, u zhvillua një takim zyrtar për dorëzimin e “Certifikatës së sigurimit të depozitave”,  Shoqërisë së Kursim Kreditit “UniFin”, e cila përmbushi kushtet për anëtarësimin në skemën e sigurimit të depozitave. Niveli maksimal i sigurimit dhe kompensimit të depozitave për çdo anëtar depozitues në shkk-në anëtare të skemës së sigurimit…
më shumë
Mbi anëtarësimin në skemën e sigurimit të depozitave dhe dhënien e certifikatës shoqërisë së kursim – kreditit “UniFin”
Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, më datë 20 Korrik 2017, shqyrtoi kërkesën për anëtarësim në skemën e sigurimit të depozitave të shoqërisë së kursim-kreditit “UniFin”. Në mbështetje të nenit 4, shkronja “a”, të nenit 23, të nenit 52, pika 1, shkronja “p”, të nenit 53, pika 5, shkronja “d” të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin…
më shumë
Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave zhvillon Konferencën e 4-të Kërkimore “Konfigurimi i një sistemi optimal të sigurimit të depozitave”
Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) organizoi Konferencën e Katërt Kërkimore më 1-2 qershor 2017 në Bankën Ndërkombëtare (BIS) në Basel, Zvicër. Konferenca u ndoq nga 188 pjesëmarrës që përfaqësonin një audiencë globale prej 67 juridiksionesh. Në këtë event Agjencia e Sigurimit të Depozitave u përfaqësua nga Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm. Konferenca u përqëndrua në temën "…
më shumë
Takim konsultativ me bankat mbi procedurën e përzgjedhjes së bankës agjente
Sot në Tiranë u zhvillua takimi konsultativ mes stafit të ASD, me pjesëmarrjen e Drejtorit të Përgjithshëm Z. Genci Mamani dhe bankave që kishin shprehur interes për pjesëmarrjen në procedurat për përzgjedhjen e bankës agjente që do të kryejë pagesat ndaj depozituesve në procesin e kompensimit. Në zbatim të detyrimit të saj ligjor, Agjencia e Sigurimit të Depozitave ka nisur…
më shumë
Njoftim për takimin e zhvilluar midis ASD dhe FSDK në Tiranë
Në datën 25 Maj 2017, Agjencia e Sigurimit të Depozitave zhvilloi një takim me përfaqësues të Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës, në Tiranë, me pjesëmarrjen e Drejtoreshës së Përgjithshme të FSDK Zj. Violeta Krasniqi dhe Drejtorit të Përgjithshëm të ASD, Z. Genci Mamani, si dhe punonjës nga të dy institucionet. Objekt i këtij takimi ishte shkëmbimi i eksperiencave…
më shumë
Njoftim mbi pjesëmarrjen e Drejtorit të Përgjithshëm, Z. Mamani në Mbledhjen e Grupit Këshillimor dhe në Mbledhjet Vjetore të Fondit Evropian për Evropën Juglindore
Drejtori i Përgjithshëm, Z. Mamani mori pjesë në Mbledhjen e Grupit Këshillimor dhe në Mbledhjen Vjetore të Fondit Evropian për Evropën Juglindore (EFSE), në Split, Kroaci në datat 17-18 maj 2017. Në mbledhjen e 10-të vjetore të EFSE u mbajt gjithashtu konferenca me temë “Krijimi i mundësive të përfshirjes financiare, nisma start–up dhe sipërmarrja”. Në këtë aktivitet morën pjesë guvernatorë…
më shumë
Njoftim për shtyp mbi pjesëmarrjen e Drejtorit të Përgjithshëm, Z. Mamani, në Mbledhjen Vjetore të BERZH, të mbajtur në Qipro, në datat 9 - 11 maj 2017.
Në datat 9-11 maj 2017 u zhvillua mbledhja vjetore e 26-të e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në Nikosia, Qipro me temë "Të synojmë një rritje të gjelbër dhe gjithëpërfshirëse – Njohje me sfidat rajonale dhe globale", në të cilën ishte i pranishëm Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Takimi i këtij…
më shumë
Njoftim për shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar
Në datën 18 prill 2017, u zhvillua mbledhja e radhës e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje morën pjesë Ministri i Financave, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe përfaqësues të tjerë…
më shumë
Njoftim për shtyp mbi takimin e Guvernatorit Sejko me përfaqësues të Bordit të Drejtorëve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
Në kuadër të vizitës në Shqipëri, përfaqësues të Bordit të Drejtorëve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) zhvilluan sot një takim me Guvernatorin, z. Gent Sejko në ambientet e Bankës së Shqipërisë. Në këtë takim merrnin pjesë edhe Zëvendësguvernatorja e Parë e Bankës së Shqipërisë, zj. Elisabeta Gjoni, Zëvendësguvernatorja e Dytë, zj. Natasha Ahmetaj, Drejtori i Përgjithshëm i…
më shumë
Njoftim ankandi
Njoftim ankandi
5. Formular i njoftimit të ankandit 3. Dokumentet standarde të ankandit publik-final
më shumë
Mbi miratimin e ligjit nr. 132/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave" të ndryshuar
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar ligjin nr. 132/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave" të ndryshuar. Ndryshimet ligjore synojnë harmonizimin e dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave", i ndryshuar, me ligjin nr. 133/2016 “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka në Republikën e…
më shumë
Njoftim për shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 28 dhjetor 2016
Në datën 28 dhjetor 2016, u zhvillua mbledhja e radhës e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje morën pjesë Ministri i Financave, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe përfaqësues të tjerë të këtyre institucioneve. Sipas programit, në fillim të mbledhjes…
më shumë
Takim me Misionin e Bankës Botërore
Misioni i Bankës Botërore, i kryesuar nga Z. Michael Edwards, u prit nga Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në një takim përmbledhës mbi Huanë për Politikën e Zhvillimit të Sektorit Financiar II (Development Policy Loan II) në datën 15 Dhjetor 2016. Z. Mamani dhe Z. Edwards shprehën vlerësimet e tyre maksimale për bashkëpunimin…
më shumë
Mbi ceremoninë e dorëzimit të certifikatave të anëtarësimit në skemën e sigurimit të depozitave, të Shoqërive të Kursim Kreditit
Më datë 30.11.2016,  në ambjentet e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, u zhvillua një takim zyrtar për dorëzimin e “Certifikatës së sigurimit të depozitave”,  Shoqërive të Kursim Kreditit të cilat kanë përmbushur kushtet për anëtarësimin në skemën e sigurimit të depozitave. Shkk-të të cilat u paisën me “Certifikatën e sigurimit të depozitave”, janë shkk Alb Credit, shkk ALB-Progres, shkk FED…
më shumë
Mbi anëtarësimin në skemën e sigurimit të depozitave, të Shoqërive të Kursim Kreditit
Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, më datë 24 Nëntor 2016, shqyrtoi kërkesat për anëtarësim në skemën e sigurimit të depozitave të 13 shoqërive të kursim-kreditit. Në bazë të nenit 68, pika 1/2 të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, Këshilli Drejtues vendosi si vijon: Vendim nr. 30, datë 24.11.2016 “Për dhënien e…
më shumë
ASD fiton çmimin “Përmirësimet e Sistemit të Sigurimit të Depozitave”
Në takimin e përgjithshëm vjetor të Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave (IADI) që u zhvillua në Seul, Kore e Jugut, në datat 23-28 Tetor 2016, Agjencia e Sigurimit të Depozitave u shpall fituese e çmimit “Përmirësimet e Sistemit të Sigurimit të Depozitave”. ASD u përfaqësua në këtë takim me Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm, i cili mori në…
më shumë
Mbi miratimin e formatit standart të të dhënave për bankat dhe shoqëritë e kursim-kreditit
Në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 198, datë 27.10.2016, është publikuar Vendimi i Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave nr. 26, datë 17.10.2016 “Për miratimin e formatit standart të të dhënave për bankat dhe shoqëritë e kursim-kreditit”. Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në Fletore Zyrtare, më datë 11 nëntor 2016. Për-miratimin-e-formatit-standart-të-të-dhënave-për-bankat-dhe-shoqëritë-e-kursim-kreditit
më shumë
Për sigurimin e depozitave në shoqëritë e kursim - kreditit
Në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 174, datë 21 shtator 2016 është publikuar Udhëzimi i Bankës së Shqipërisë nr. 4188,  datë 1.09.2016 “Për sigurimin e depozitave në shoqëritë e kursim-kreditit”, i cili hyn në fuqi 15 ditë pas datës së botimit në Fletoren Zyrtare (datë 6 tetor 2016). Udhëzimi është hartuar në zbatim të Ligjit nr. 53/2014, datë…
më shumë
Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 3241, datë 18.12.2014 "Për sigurimin e depozitave në banka"
Me vendimin e Bankës së Shqipërisë nr. 4187, datë 1.09.2016 janë miratuar disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 3241, datë 18.12.2014 “Për sigurimin e depozitave në banka”. Vendimi është publikuar në Fletore Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 174, datë 21 shtator 2016 dhe hyn në fuqi në datën 6 tetor 2016. Ky vendim synon të pasqyrojë  ndryshimet ligjore…
më shumë
Njoftim për shpalljen e procedurës së prokurimit me objekt “Implementimi i ndryshimeve në Sistemin Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave”
Autoriteti Kontraktor, Agjencia e Sigurimit të Depozitave njofton për shpalljen e procedurës së prokurimit me objekt “Implementimi i ndryshimeve në Sistemin Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave”. Të gjithë subjektet e interesuara mund të njihen me Ftesën për ofertë dhe dokumentacionin shoqërues të publikuara në këtë njoftim. Ftesë-për-ofertë Kriteret-e-kualifikimit Specifikimet-teknike-dhe-terma-reference Udhezime-për-subjektet
më shumë
Mbi miratimin e rregullores “Për kompensimin e depozitave të siguruara”
Me urdhër të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë është miratuar Rregullorja nr.3762, datë 18.7.2016 “Për kompensimin e depozitave të sigururara”. Kjo rregullore hyn në fuqi më datë 13 gusht 2016 dhe është hartuar në zbatim të Ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, si dhe të planit strategjik të Agjencisë për vitet 2015-2017. Objekti i saj…
më shumë
Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 14 qershor 2016
NJOFTIM PËR SHTYP Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 14 qershor 2016   Në datën 14 qershor 2016, u zhvillua mbledhja e radhës e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje morën pjesë Ministri i Financave, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit…
më shumë
Mbi miratimin e disa ndryshimeve dhe shtesave në ligjin nr.53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”
Në Fletoren Zyrtare nr. 77 datë 9 Maj 2016, u publikua ligji nr. 39/2016 datë 14.04.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/2014, datë 22.5.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i cili hyn në fuqi më datë 24 Maj 2016. Ky ligj synon të kontribuojë në forcimin e stabilitetit financiar në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet rritjes së bazës së…
më shumë
Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave z. Genci Mamani prezanton në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2015.
Në datën 20 prill 2016, Drejtori i Përgjithshëm z. Genci Mamani prezantoi në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2015. Në emër të Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, deputeti Ervin Bushati relatoi mbi veprimtarinë e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave gjatë vitit 2015, duke vlerësuar punën e ASD-së në administrimin e…
më shumë
“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”
Komisioni për Ekonominë dhe Financat, në datë 30 mars 2016, shqyrtoi dhe miratoi pa komente Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”. Projektligji i paraqitur i hap rrugën zhvillimit të vazhdueshëm të skemës së sigurimit të depozitave në vendin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Skema Efektive të Sigurimit të Depozitave,…
më shumë
Vizitë pune dy ditore e homologëve të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave të Bosnje dhe Hercegovinës, në Tiranë
Me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, ekipi drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave të Bosnje-Hercegovinës, zhvilloi një vizitë pune dy ditore në Tiranë. Kjo ftesë synonte përfitimin nga eksperienca më e fundit që homologët e Bosnje-Hercegovinës kishin patur me një ngjarje sigurimi. Krahas diskutimit të këtij rasti konkret u shkëmbyen informacione në drejtim…
më shumë
Takimi i 3të i Autoriteteve të Sigurimit të Depozitave të Ballkanit – nënshkruhet Marrëveshja Shumëpalëshe e Bashkëpunimit
Në vijim të dy takimeve të mëparshme gjatë vitit 2015 në Kroaci dhe Bosnje-Hercegovinë, institucionet e sigurimit të depozitave të Ballkanit, anëtare të Forumit Evropian të Sigurimit të Depozitave u takuan në Zlatibor, Serbi, më 11 Mars 2016. Qëllimi i këtij takimi ishte vazhdimësia e nismave në kuadër të shkëmbimit të njohurive, eksperiencës dhe praktikave më të mira në fushën…
më shumë
NJOFTIM PËR TAKIMIN E ZHVILLUAR MES ASD DHE FSDK NË TIRANË
Në datën 3 Mars 2016, Agjencia e Sigurimit të Depozitave zhvilloi një takim me përfaqësues të Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës, në ambjentet e ASD në Tiranë, me pjesëmarrjen e Drejtoreshës së Përgjithshmë të FSDK Zj. Violeta Krasniqi dhe Drejtorit të Përgjithshëm të ASD, Z. Genci Mamani. Objekt i këtij takimi ishte shkëmbimi i eksperiencave për sistemet informatike…
më shumë
Njoftim mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar
Tiranë, në 26.01.2016 NJOFTIM PËR SHTYP Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Në datën 22 janar 2016, u zhvillua mbledhja e radhës e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Të pranishëm në mbledhje ishin Ministri i Financave, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit…
më shumë
Njoftim
Njoftim i anullimit të procedurës së ankandit
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan Marrëveshje Trepalëshe Bashkëpunimi me Fondin e Sigurimit të Depozitave të Kosovës dhe esisuisse (Fondin Zviceran të Sigurimit të Depozitave dhe Agjentëve të Tregtimit të Letrave me Vlerë).
Më datë 14 dhjetor 2015 Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), Fondi i Sigurimit të Depozitave të Kosovës (FSDK) dhe Fondi Zviceran i Sigurimit të Depozitave dhe Agjentëve të Tregtimit të Letrave me Vlerë (esisuisse) nënshkruan Marrëveshjen Trepalëshe të Bashkëpunimit. Marrëveshja u nënshkrua nga Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Z. Genci Mamani, Drejtoresha Menaxhuese e FSDK-së, Znj. Violeta Arifi Krasniqi…
më shumë
Njoftim i anullimit të procedurës së ankandit
Njoftim i anullimit të procedurës së ankandit
më shumë
Njoftim ankandi
Formular i njoftimit të ankandit Dokumente standarte të ankandit publik Leje qarkullimi për automjetin tip ford
më shumë
Njoftim i fituesit për procedurën e prokurimit me objekt “Realizim video e animuar informative për ndërgjegjësimin e publikut lidhur me skemën e sigurimit të depozitave dhe Agjencinë e Sigurimit të Depozitave”
Autoriteti Kontraktor Agjencia e Sigurimit të Depozitave njofton që për procedurën e prokurimit me objekt “Realizim video e animuar informative për ndërgjegjësimin e publikut lidhur me skemën e sigurimit të depozitave dhe Agjencinë e Sigurimit të Depozitave”, të shpallur në faqen zyrtare të internetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave me datë 15.09.2015 shpallet fitues operatori ekonomik i renditur në…
më shumë
Mbi emërimin e Drejtorit të Përgjishëm të ASD-së.
Më datë 03.07.2015, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë bazuar në Ligjin nr. 53/14, datë 22.05.2014, “Për sigurimin e depozitave”, emëroi Z. Genci Mamani në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Përpara emërimit në këtë detyrë Z. Mamani ushtronte funksionin e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.
më shumë
Njoftim per shtyp. Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar
NJOFTIM PËR SHTYP , Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 20 shkurt 2015 Njoftimi per shtyp
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Korporatën Koreane të Sigurimit të Depozitave (KKSD)
Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Korporata Koreane e Sigurimit të Depozitave (KKSD) nënshkruajnë Marrëveshjen e Bashkëpunimit më 2 Dhjetor 2014 në Seoul. Marrëveshja u nënshkrua nga Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Z. Toni Gogu dhe Presidenti dhe Kryetari i Korporatës Koreane të Sigurimit të Depozitave, Z. Jo Hyun Kim. Në ceremoninë zyrtare të nënshkrimit të Marrëveshjes morën pjesë…
më shumë
Intervistë e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencise së Sigurimit të Depozitave z. Toni Gogu në revistën Monitor, nr. 35 dt. 15.09.2014.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave funksionon që prej më shumë se një dekade në Shqipëri. Cili është misioni i Agjencisë? Fillimisht, më lejoni t’ju falënderoj për këtë mundësi për të komunikuar me lexuesit tuaj. Agjencia e Sigurimit të Depozitave është një institucion publik, i krijuar në vitin 2002. Qëllimi për të cilin ky institucion u krijua ishte ndërtimi dhe administrimi…
më shumë
Deklaratë për shtyp mbi nënshkrimin e Marrëveshjes për Linjën e Kredisë me BERZH
Deklaratë për shtyp mbi nënshkrimin e Marrëveshjes për Linjën e Kredisë me BERZH
më shumë
Njoftim mbi miratimin e ligjit nr. 53/2014 .
Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar Ligjin nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave“. Ligji është shpallur me dekretin nr. 8598, datë 17.6.2014 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, si dhe është publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 94, të datës 20 Qershor 2014. Data e hyrjes në fuqi të ligjit është 6 korrik 2014. Ky ligj, i cili ka shfuqizuar…
më shumë
Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondi i Sigurimit të Depozitave në Republikën e Kosovës nënshkruajnë Memorandumin e Mirëkuptimit.
Në datën 4 qershor 2014, Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK) nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit. Në aktivitetin e zhvilluar në Prishtinë, Kosovë, merrnin pjesë Drejtori i Përgjithshëm i ASD, Z. Toni Gogu dhe Drejtoresha e Menaxhimit e FSDK, Znj. Violeta Arifi-Krasniqi. Gjithashtu ishin të ftuar Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Z…
më shumë
Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, Z. Toni Gogu, takohet me Martin J. Gruenberg, Kryetarin e FDIC (Federal Deposit Incurance Corporation – Korporata Federale e Sigurimit të Depozitave)
Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, Z. Toni Gogu, takohet me Martin J. Gruenberg, Kryetarin e FDIC (Federal Deposit Incurance Corporation – Korporata Federale e Sigurimit të Depozitave). Në datën 10 Tetor 2013, Z. Toni Gogu, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, zhvilloi një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara, ku u takua me…
më shumë
Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, Z. Toni Gogu, merr pjesë në Takimin Vjetor të Forumit Evropian për Sigurimin e Depozitave
Z. Toni Gogu, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori pjesë në Takimin Vjetor të Forumit Evropian për Sigurimin e Depozitave, në të cilin ASD është Anëtar me të Drejta të Plota prej vitit 2003. Takimi u zhvillua në Romë më 20 shtator 2013. Ky Takim kishte një rëndësi të veçantë sepse u diskutua…
më shumë
Vizitat e punës të Z. Toni Gogu, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në Shkup pranë Fondit për Sigurimin e Depozitave të Maqedonisë dhe në Sofie pranë Fondit për Sigurimin e Depozitave të Bullgarisë.
Z. Toni Gogu, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, zhvilloi në 13 maj 2013 një vizitë pune në Fondin për Sigurimin e Depozitave të Maqedonisë dhe në 14 maj 2013 në Fondin për Sigurimin e Depozitave të Bullgarisë. Z. Gogu është takuar me zj. Nina Nasteva – Drejtoreshë e Fondit Maqedonas për Sigurimin e Depozitave dhe me…
më shumë
Mbi rezolutën e Kuvendit
Në mbështetje të nenit 16 dhe 28 të ligjit nr. 8873 datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave„ i ndryshuar, Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave znj.Silvana Sejko, në datën 14.05.2012 raportoi në Komisionin e Përhershëm për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit të Shqipërisë lidhur me veprimtarinë ekonomiko financiare të institucionit të ushtruar për vitin 2011. Kuvendi i…
më shumë
Mbi raportimin në Komisionin e përhershëm për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit të Shqipërisë
Në mbështetje të nenit 16 dhe 28 të ligjit nr. 8873 datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave“ i ndryshuar, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në datën 20.06.2011 raportoi në Komisionin e Përhershëm për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit të Shqipërisë lidhur me veprimtarinë ekonomiko financiare të institucionit, të ushtruar për vitin 2010. Kuvendi i Shqipërisë, pasi…
më shumë