Njoftime


Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Maj 2023

Publikuar më: 30-05-2023

Në datën 30 Maj 2023 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e “Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e parë të mbyllur në 31 Mars 2023”. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 52, pika… Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave prezanton Raportin Vjetor për vitin 2022 në Komisionin Parlamentar për Ekonominë dhe Financat.

Publikuar më:

Në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, Agjencia e Sigurimit të Depozitave prezantoi në Komisionin për Ekonominë dhe Financat Raportin Vjetor për veprimtarinë e institucionit përgjatë vitit 2022. Raporti u prezantua nga Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë. Prezantimi i aktivitetit të Agjencisë për periudhën në raportim, u përqendrua… Lexo me shume
Përfaqësimi i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në Seminarin e organizuar nga IADI me temë: Sfidat kryesore në kompensimin e depozituesve

Publikuar më: 22-05-2023

Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) organizoi një seminar mbi Sfidat kryesore në kompensimin e depozituesve, të zhvilluar në Tunizi, në datat 10 - 11 maj 2023. Në këtë aktivitet u prezantuan disa nga praktikat më të mira ndërkombëtare lidhur me Parimin Themelor 15 të IADI - t “Kompensimi i depozituesve”. Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), me ftesë të IADI,… Lexo me shume
Vizitë studimore e delegacionit të Komisionit të Mbikëqyrjes Bankare dhe Financiare (Commision de Supervision Bancaire et Financière – CSBF) të Madagaskarit, në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave.

Publikuar më: 09-05-2023

Në datat 2-5 Maj 2023 Agjencia e Sigurimit të Depozitave mirëpriti një delegacion të Komisionit të Mbikëqyrjes Bankare dhe Financiare (Commision de Supervision Bancaire et Financière - CSBF) të Madagaskarit. Kjo vizitë studimore u organizua, duke marrë në konsideratë përpjekjet e CSBF për të ngritur një skemë të sigurimit të depozitave në Madagaskar. Agjencia e Sigurimit të Depozitave u përzgjodh… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Prill 2023

Publikuar më: 28-04-2023

Në datën 27 Prill 2023 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur 31 mars 2023. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5, shkronja… Lexo me shume
Ceremonia e ndarjes së çmimeve të Kuizit të Parasë 2023

Publikuar më: 13-04-2023

U zhvillua sot, në mjediset e Shoqatës Shqiptare të Bankave, ceremonia  e ndarjes së çmimeve për fituesit e finales kombëtare të Kuizit të Parasë 2023. Agjencia e Sigurimit të Depozitave mori pjesë në këtë ceremoni duke akorduar çmime  për fituesit e 3 (tre) vendeve të para të konkursit.  Për më tepër, mësueset e skuadrave fituese u vlerësuan me dhurata simbolike nga Banka… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 31 Mars 2023

Publikuar më: 04-04-2023

Në mbledhjen e datës 31 Mars 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2022. Në mbështetje të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5, shkronja “ë” të ligjit nr.53/2014,… Lexo me shume
Finalja Kombëtare e Kuizit të Parasë 2023

Publikuar më: 30-03-2023

Më 30 mars 2023, Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD), organizoi për herë të pestë Kuizin Evropian të Parasë, ku u regjistruan 926 nxënës të grup moshës 13-15 vjeç nga 89 shkolla nga i gjithë vendi. Konkursi u realizua… Lexo me shume
Ceremonia e hapjes së Javës së Parasë “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen tënde!”

Publikuar më: 21-03-2023

Në datën 20 mars 2023 në ambjentet e Bankës së Shqipërisë u organizua ceremonia kremtuese e Javës së Parasë për vitin 2023. Tema e këtij viti është “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen tënde!” Banka e Shqipërisë dhe Shoqata Shqiptare e Bankave, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, si dhe partnerë të… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 20 Mars 2023

Publikuar më:

Në datën 20 Mars 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2022. Në mbështetje të nenit 7, të nenit 52 pika 1, shkronja (l) dhe të nenit 53, pika 5, shkronja… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Shkurt 2023

Publikuar më: 07-03-2023

Në mbledhjen e datës 27 Shkurt 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e “Raportit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Deloitte Audit Albania” sh.p.k. dhe “Deloitte Albania” sh.p.k. për auditimin e brendshëm të Sektorit të Sigurimit dhe Kompensimit të Depozitave, për periudhën 1 dhjetor 2021 – 5 dhjetor 2022” dhe mbi… Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave merr pjesë në takimet bilaterale Shqipëri-BE për kapitullin 9, “Shërbimet Financiare”.

Publikuar më: 16-02-2023

Agjencia e Sigurimit të Depozitave si anëtare e grupit negociator për Kapitullin 9 “Shërbimet financiare”, krahas Bankës së Shqipërisë dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, mori pjesë në Takimin Bilateral Shqipëri-BE zhvilluar në datat 13 – 14 shkurt 2023. Përgjatë dy ditëve të takimit ekspertët e Komisionit Evropian u njohën me kuadrin ligjor e rregullator në fushën bankare dhe atë të… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 31 Janar 2023

Publikuar më: 01-02-2023

Në mbledhjen e datës 31 Janar 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e kalendarit të punës për vitin 2023 të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Në mbështetje të nenit 52 të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, të ndryshuar, të nenit 5, shkronja “c”,… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 29 Dhjetor 2022

Publikuar më: 30-12-2022

Në mbledhjen e datës 29 Dhjetor 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2023. Në mbështetje të nenit 44, pika 1, shkronja “a”, të nenit 52, pika 1, shkronja “gj”, të nenit 53, pika 5, shkronja “f” të ligjit nr. 53/2014,… Lexo me shume
Njoftim i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vendimmarrjen e Këshillit Drejtues në datë 30 Nëntor 2022

Publikuar më: 30-11-2022

Në mbledhjen e datës 30 Nëntor 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në vijim të vendimmarrjes së Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Banka OTP Albania Sh.A. me Bankën Alpha Albania Sh.A.”, bazuar në dispozitat ligjore të parashikuara në ligjin nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 24 Nëntor 2022

Publikuar më: 24-11-2022

Në mbledhjen e datës 24 Nëntor 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit për realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tre-mujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2022. Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 31 Tetor 2022

Publikuar më: 31-10-2022

Në mbledhjen e datës 31 Tetor 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për periudhën e mbyllur më 30 Shtator 2022. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5, shkronja “ë” dhe nenit 62, pika 1… Lexo me shume
Webinari i organizuar nga IADI me temë Paraqitja Unike e Depozituesit: Një mjet thelbësor për kompensimin efektiv të depozituesit.

Publikuar më: 19-10-2022

Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) organizoi një webinar mbi Paraqitjen Unike të Depozituesit: Një mjet thelbësor për kompensimin efektiv të depozituesit nëpërmjet platformës Webex në datë 13 tetor 2022 dhe prezantoi disa nga praktikat më të mira ndërkombëtare lidhur me këtë tematikë. Në këtë webinar morën pjesë 200 përfaqësues të skemave homologe, të vendeve të ndryshme, anëtare të IADI.… Lexo me shume
Mbi vizitën e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në institucionin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme në banka dhe sigurimin e depozitave të Danimarkës, Finansiel Stabilitet.

Publikuar më: 07-10-2022

Në kuadër të marrëdhënieve dypalëshe punonjës të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilluan një vizitë dy ditore në institucionin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme në banka dhe sigurimin e depozitave të Danimarkës, Finansiel Stabilitet. Qëllimi i kësaj vizite ishte shkëmbimi i eksperiencave në fushat me interes për institucionet përkatëse. Diskutimet midis palëve kishin në fokus sfidat me të cilat po përballen… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave datë 27 Shtator 2022

Publikuar më: 28-09-2022

Në mbledhjen e datës 27 Shtator 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, vendosi: Mbi shqyrtimin dhe miratimin e raportit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Deloitte Audit Albania” sh.p.k. dhe “Deloitte Albania” sh.p.k. për auditimin e brendshëm të Sektorit të Marrëdhënieve me Publikun për periudhën 1 qershor 2021 - 1 qershor 2022. Mbi shqyrtimin dhe miratimin e raportit… Lexo me shume
Mbi takimin e punës zhvilluar mes Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës (FSDK)

Publikuar më: 16-09-2022

Në vijim të bashkëpunimit të konsoliduar mes Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës (FSDK), në datën 14 shtator 2022, pranë selisë së FSDK-së në Prishtinë, u zhvillua një takim pune mes Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i ASD dhe  Znj. Arijeta Neziraj Elshani, Drejtore e Përgjithshme e  FSDK, si dhe stafeve… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave datë 29 Gusht 2022

Publikuar më: 31-08-2022

Në mbledhjen e datës 29 Gusht 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për propozimin për miratim në Autoritetin Mbikëqyrës të disa shtesave dhe ndryshimeve në Udhëzimin nr. 3241, datë 18.12.2014 “Për sigurimin e depozitave në banka” të ndryshuar. Në bazë dhe për zbatim të nenit 3, pika 2 dhe pika 4, të… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 25 Korrik 2022

Publikuar më: 25-07-2022

Në mbledhjen e datës 25 Korrik 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për periudhën e mbyllur më 30 Qershor 2022. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5, shkronja “ë” dhe nenit 62, pika 1… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 24 Qershor 2022

Publikuar më: 27-06-2022

Në datën 24 Qershor Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues u informua mbi cështje të ndryshme te cilat kanë të bëjnë me veprimtarinë e përditshme të Agjencisë. Midis të tjerave, Këshilli Drejtues u informua mbi planin e masave për adresimin në vitin 2022 të rekomandimeve të Rezolutës së Kuvendit… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Maj 2022

Publikuar më: 02-06-2022

Në datën 30 Maj 2022 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e parë të mbyllur në 31 Mars 2022. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 52, pika… Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, prezanton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor për vitin 2021

Publikuar më: 12-05-2022

Bazuar në nenin 7, pika 1 të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, si dhe në Manualin e Monitorimit Vjetor dhe Periodik miratuar me Vendimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nr. 134/2018, datë 20.12.2018, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë prezantoi në Seancën e Kuvendit të datës 12.05.2022, Raportin Vjetor për veprimtarinë… Lexo me shume
Për fillimin e procedurave për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave

Publikuar më: 05-05-2022

Agjencia e Sigurimit të Depozitave fton për të paraqitur ofertë për kryerjen e shërbimit me objekt mirëmbajtjen e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave. Lutemi gjeni më poshtë dokumentacionin e nevojshëm lidhur me procedurën: 1. Ftese per oferte 2. Udhezime per subjektet 3. Kriteret e kualifikimit 4. Termat e References dhe Specifikimet Teknike 5.… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Prill 2022

Publikuar më: 28-04-2022

Në datën 27 Prill 2022 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur 31 mars 2022. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5, shkronja… Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave prezanton Raportin Vjetor për vitin 2021 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave

Publikuar më:

Bazuar në nenin 7, pika 1 të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë prezantoi, më datë 27.04.2021, në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave Raportin Vjetor për veprimtarinë e institucionit përgjatë vitit 2021. Në fjalën e tij, Z. Mamani ju prezantoi deputetëve të Komisionit projektet kryesore të zhvilluara… Lexo me shume
Ceremonia e ndarjes së çmimeve për fituesit e Kuizit Evropian të Parasë

Publikuar më: 14-04-2022

Në ambientet e Shoqatës Shqiptare të Bankave,  u zhvillua ceremonia e dorëzimit të çmimeve për fituesit e Kuizit Evropian të Parasë. Organizatorët e eventit si dhe përfaqësues të Bankës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, pasi vlerësuan punën e bërë nga nxënësit dhe mësuesit e tyre për rritjen e nivelit të edukimit  financiar, shpërndanë çertifikatat dhe çmimet për… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 28 Mars 2022

Publikuar më: 29-03-2022

Në datën 28 Mars 2022 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020. Në mbështetje të nenit 7, të nenit 52 pika 1, shkronja (l) dhe të nenit 53, pika 5, shkronja (ë)… Lexo me shume
Java globale e parasë 2022

Publikuar më: 25-03-2022

Në datën 24 mars 2022 u organizua ceremonia kremtuese e Javës së Parasë për vitin 2022. Prej pothuajse 10 vitesh, Banka e Shqipërisë dhe Shoqata Shqiptare e Bankave, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, si dhe partnerë të tjerë, përgjatë kësaj jave, organizojnë dhe mbështesin aktivitete edukative dhe ndërgjegjësuese për grup-moshat e nxënësve… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 08 Mars 2022

Publikuar më: 09-03-2022

Në datën 8 Mars 2022 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit të Audituesit të Pavarur dhe Pasqyrave Financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 28 Shkurt 2022

Publikuar më: 01-03-2022

Në mbledhjen e datës 28 Shkurt 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e kontratës për riblerjen e titujve ndërmjet Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe Bankës së Shqipërisë Në bazë dhe për zbatim të nenit 52, pika 1, shkronja “t”, të nenit 53, pika 6, shkronja “b”, të nenit 59,… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 31 Janar 2022

Publikuar më: 01-02-2022

Në mbledhjen e datës 31 Janar 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e kalendarit të punës për vitin 2022 të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Në mbështetje të nenit 52 të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, të ndryshuar, të nenit 5, shkronja “c”,… Lexo me shume
Njoftim për shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 29 dhjetor 2021 

Publikuar më: 30-12-2021

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë GRUPI KËSHILLIMOR I STABILITETIT FINANCIAR     Tiranë, më 30.12. 2021  NJOFTIM PËR SHTYP  Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar,  29 dhjetor 2021  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  Në datën 29 dhjetor 2021, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF).… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 21 Dhjetor 2021

Publikuar më: 22-12-2021

Në mbledhjen e datës 21 Dhjetor 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2022. Në mbështetje të nenit 44, pika 1, shkronja “a”, të nenit 52, pika 1, shkronja “gj”, të nenit 53, pika 5, shkronja “f” të ligjit nr. 53/2014,… Lexo me shume
Njoftim për shtyp mbi zhvillimin e ushtrimit të simulimit me objekt procesin e kompensimit të depozitave të siguruara.

Publikuar më:

Agjencia e Sigurimit të Depozitave zhvilloi në datat 06 dhe 07 dhjetor 2021 një ushtrim  simulimi  me objekt   procesin e kompensimit të depozitave të siguruara. Aktivitetet kryesore që u  simuluan   në këtë ushtrim  të rradhës  ishin  kryerja e pagesave sipas listë – pagesës së kompensimit të përgatitur nga Agjencia, gatishmëria operacionale dhe proceduriale e  Bankës Agjente  për kryerjen e pagesës… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 07 Dhjetor 2021

Publikuar më: 09-12-2021

Në mbledhjen e datës 07 Dhjetor 2021, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për caktimin e shoqërisë Grant Thornton sh.p.k. si auditues i jashtëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin financiar 2021,… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 26 Nëntor 2021

Publikuar më: 01-12-2021

Në datën 26 Nëntor 2021 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e raportit mbi realizimin e buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e tretë të mbyllur në 30 shtator 2021. Këshilli Drejtues në mbështetje dhe në zbatim të nenit… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 28 Tetor 2021

Publikuar më: 01-11-2021

Në datën 28 Tetor 2021 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2021. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika… Lexo me shume
Formulari i njoftimit të fituesit për procedurën Ftesë për negociata “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëpunimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi nga organet e administratës shtetërore”.

Publikuar më: 14-10-2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 14. 10. 2021   Për: Optima Communication Procedura: Ftesë për negociata. VKM nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëpunimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi nga organet e administratës shtetërore”. Përshkrim i shkurtër i kontratës: ASD kërkon… Lexo me shume
Takimi i 8-të rajonal i EFDI Ballkan

Publikuar më: 30-09-2021

Agjencia e Sigurimit të Depozitave, mori pjesë në takimin e 8-të rajonal të EFDI Ballkan, organizuar nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Malit të Zi. Ky takim u zhvillua në Budva, Mal i Zi, në datat 24-26 Shtator 2021. Ky takim ndjek një traditë të vazhdueshme takimesh mes autoriteteve të sigurimit të depozitave të rajonit të Ballkanit (Shqipëria, Bosnje… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 23 Shtator 2021

Publikuar më: 29-09-2021

Në mbledhjen e datës 23 Shtator 2021 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e dytë mbyllur më 30 Qershor 2021. Në bazë dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika 5,… Lexo me shume
Ftesë për negociata

Publikuar më: 23-09-2021

Në mbështetje të ligjit “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar si dhe të VKM nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëpunimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi nga organet e administratës shtetërore”, ASD kërkon të realizojë prodhimin e një video informative, sipas… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 05 Gusht 2021

Publikuar më: 06-08-2021

Në mbledhjen e datës 05 Gusht 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për anëtarësimin e shoqërisë së kursim – kreditit “RRUSHKULL ONE” në skemën e sigurimit të depozitave dhe dhënien e certifikatës për sigurimin e depozitave. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 22, pika 5 dhe pika 6, të nenit 23… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 03 Gusht 2021

Publikuar më: 04-08-2021

Në mbledhjen e datës 03 Gusht 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e dytë të mbyllur më 30 Qershor 2021. Këshilli Drejtues bazuar në nenin 52 pika 1, shkronja “l”, nenit 53, pika 5, shkronja “ë” dhe nenit 62,… Lexo me shume
PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI

Publikuar më: 13-07-2021

Në zbatim të Vendimit nr. 395, datë 29.04.2015, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e gjashtë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”. Informacionin rreth Programit, institucionet pjesëmarrëse, numrin e praktikantëve dhe profilet studimore të… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 01 Korrik 2021

Publikuar më: 01-07-2021

Në datë 01 Korrik 2021 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e tij të radhës. Kjo mbledhje, bazuar në iniciativat e parashikuara në Planin Strategjik 2021-2023, miratuar me vendim të Këshillit Drejtues nr. 05, datë 26.02.2021 dhe në kalendarin vjetor të simulimeve për vitin 2021, miratuar me urdhër nr. 15, datë 08 shkurt 2021 të Drejtorit… Lexo me shume
BERZH 100 milionë Euro kredi për Agjencinë Shqiptare të Sigurimit të Depozitave në Shqipëri. Fuqizim i sektorit financiar në vijim të pandemisë Covid-19

Publikuar më: 11-06-2021

BERZH do të sigurojë 100 milionë Euro kredi për Agjencinë Shqiptare të Sigurimit të Depozitave Promovimi i stabilitetit financiar dhe sigurisë në sektorin bankar pas Covid-19 Bashkëpunim teknik për të fuqizuar kapacitetet operacionale dhe mirë-qeverisjen e ASD Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) do të ofrojë një linjë kredie prej 100 milionë Euro për Agjencinë Shqiptare të Sigurimit të… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 04 Qershor 2021

Publikuar më: 04-06-2021

Në mbledhjen e datës 04 Qershor 2021, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), për… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Maj 2021

Publikuar më: 27-05-2021

Në mbledhjen e datës 27 Maj 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e parë të mbyllur në 31 Mars 2021. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 52, pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika… Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, prezanton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020.

Publikuar më: 20-05-2021

Në zbatim të nenit 7, të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar dhe në përputhje me përcaktimet e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për Monitorimin Sistematik të Ndjekjes dhe Zbatimit të Rekomandimeve të Institucioneve të Pavarura Kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj, në datë 20 maj 2021, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i… Lexo me shume
Leksion i hapur i Z. Genci Mamani mbi rolin e ASD-së dhe skemën e sigurimit të depozitave në Universitetin Marin Barleti

Publikuar më: 19-05-2021

Më datë 19.05. 2021, me ftesë të Departamentit të Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës  të Universitetit Marin Barleti, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë, zhvilloi një leksion të hapur. Ky aktivitet u zhvillua dhe në kuadër të politikave të Agjencisë për promovimin e skemës së sigurimit të depozitave dhe zhvillimin e fushatave promovuese me publikun shqiptar, Në këtë takim,… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Prill 2021

Publikuar më: 30-04-2021

Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës në datën 30 Prill 2021. Mbledhja, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur 31 mars 2021.… Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave prezanton në Komisionin e Ekonomisë dhe Financës të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor për vitin 2020

Publikuar më:

Në zbatim të nenit 7, të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar Agjencia e Sigurimit prezantoi në datën 29 prill 2021, Raportin Vjetor mbi veprimtarinë e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020. Raporti u prezantua nga Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Raportin Vjetor mund ta konsultoni… Lexo me shume
Për fillimin e procedurave për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave

Publikuar më: 19-04-2021

Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall  procedurën për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim. Më poshtë dokumentacioni për të interesuarit: 1. Ftesë për ofertë për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes SIRK 2. Udhëzime për subjektet 3. Kriteret e Kualifikimit për Mirëmbajtjen SIRK 4. Terma Reference dhe Specifikime Teknike për Mirëmbajtjen SIRK 5. Formulari-për-deklarimin-e-konfliktit-të-interesit… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 09 Prill 2021

Publikuar më: 13-04-2021

Në mbledhjen e datës 09 Prill 2021, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për caktimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Deloitte Audit Albania” sh.p.k dhe “Deloitte Albania” sh.p.k, si auditues të brendshëm të Agjencisë… Lexo me shume
Shpërndarja e çmimeve të Kuizit Europian të Parasë, në kuadër të Javës së Parasë për vitin 2021

Publikuar më: 06-04-2021

Java e Parasë për vitin 2021 me temë “Kujdesu për veten, kujdesu për paratë e tua” ishte një sukses tjetër i përfshirjes së brezit të ri në aktivitete me synim edukimin financiar të grupmoshave. Agjencia e Sigurimit të Depozitave për të pestin vit mbështeti këtë event, jo vetëm për rëndësinë e madhe që ka për edukimin e brezit të ri,… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 31 Mars 2021

Publikuar më: 01-04-2021

Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës në datën 31 Mars 2021. Mbledhja, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e mbyllur… Lexo me shume
Ceremonia e hapjes së Javës së Parasë, 22-26 mars 2021

Publikuar më: 23-03-2021

Në datën 23 mars 2021 u organizua online ceremonia e çeljes së Javës së Parasë për vitin 2021, gjatë së cilës u ndanë çmimet për nxënësit fitues në konkurset me temë, të zhvilluara në kuadër të kësaj ngjarjeje. Kjo Javë është një nismë ndërkombëtare e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), e cila synon ndërgjegjësimin e brezit të ri për të… Lexo me shume
Mbi takimin me përfaqësues të Shoqërive të Kursim-Kreditit

Publikuar më:

Agjencia në datë 18 mars 2021, zhvilloi takimin e rradhës online, me përfaqësues të Shoqërive të Kursim-Kreditit. Në fokus të këtij takimi ishte mbarëvajtja e secilës prej shoqërive gjatë vitit 2020, nga ku rezultoi që ecuria e aktivitetit të tyre kishte qenë pozitive pavarësisht vështirësive të shkaktuara nga pandemia Covid 19.   Gjatë takimit, secila shoqëri e kursim-kreditit u ndal… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 26 Shkurt 2021

Publikuar më: 01-03-2021

Në mbledhjen e datës 26 Shkurt 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020. Në mbështetje të nenit 7, të nenit 52 pika 1, shkronja (l) dhe të nenit 53, pika 5, shkronja (ë) të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 11 Shkurt 2021

Publikuar më: 22-02-2021

Në mbledhjen e datës 11 Shkurt 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për anëtarësimin e shoqërisë së kursim – kreditit “FAST CREDIT ALBANIA” në skemën e sigurimit të depozitave dhe dhënien e certifikatës për sigurimin e depozitave. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 22, pika 5 dhe pika 6, të nenit… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 29 Janar 2021

Publikuar më: 01-02-2021

Në mbledhjen e datës 29 Janar 2021, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e kalendarit të punës të mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2021. Këshilli Drejtues bazuar në aktet nënligjorë përkatëse miratoi programin e punës për vitin 2021, së bashku me kalendarin e mbledhjeve… Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan kontratën me bankat agjente të përzgjedhura në listën paraprake për periudhën 2021-2023

Publikuar më: 28-01-2021

Agjencia e Sigurimit të Depozitave ka nënshkruar kontratën me bankat agjente të përzgjedhura fituese në procedurën e zhvilluar për këtë qëllim, në kuadër të zbatimit të rregullores “Për kompensimin e depozitave të siguruara”, miratuar me urdhër të Guvernatorit nr. 3762, datë 18.07.2016. Nga kjo procedurë, me vendim të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave nr. 39, datë 15.12.2020,… Lexo me shume
Platforma e përmirësimit të cilësisë së të dhënave të depozituesve dhe depozitave në sistemin bankar

Publikuar më: 28-12-2020

Agjencia e Sigurimit të Depozitave, në muajin dhjetor 2020 ka finalizuar në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave “Platformën për përmirësimin e cilësisë së të dhënave të depozituesve dhe depozitave në sistemin bankar”. Kjo platformë u hartua në përmbushje të objektivave strategjikë të Agjencisë për periudhën 2018-2020, si dhe të rekomandimit të Kuvendit të Shqipërisë në… Lexo me shume
 Mbi përzgjedhjen e bankave agjente në listën paraprake, për periudhën 2021-2023.

Publikuar më: 21-12-2020

Agjencia e Sigurimit të Depozitave në datën 18.09.2020 ka nisur procedurën e përzgjedhjes së bankave agjente në listën paraprake, për periudhën 2021-2023, duke ftuar të gjitha bankat anëtare të skemës së sigurimit të depozitave për paraqitjen e shprehjeve të interesit. Kjo procedurë është e parashikuar të zhvillohet gjatë veprimtarisë së përditshme të Agjencisë dhe i shërben gatishmërisë së saj në… Lexo me shume
Njoftim për mbylljen e Projektit për vlerësimin e parametrave financiarë të skemës së sigurimit të depozitave, asistuar nga Banka Botërore.

Publikuar më:

Agjencia e Sigurimit të Depozitave, në kuadër të përpjekjve të saj për të reformuar dhe forcuar më tej elementët që shërbejnë për mbrojtjen e depozituesve, zhvilloi projektin për vlerësimin e parametrave financiarë të skemës së sigurimit të depozitave. Ky projekt u realizua me mbështetjen e zyrës FinSAC (Financial Sector Advisory Center) të Bankës Botërore. Projekti konsistonte në dy objektiva kryesore.… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 15 Dhjetor 2020

Publikuar më: 15-12-2020

Në mbledhjen e datës 15 Dhjetor 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi projektbuxhetin e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2021. Në mbështetje të nenit 44, pika 1, shkronja “a”, nenit 52, pika 1, shkronja “gj”, nenit 53, pika 5, shkronja “f” të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin… Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave dhe Korporata Koreane e Sigurimit të Depozitave përfundojnë projektin për krijimin e masterplanit të një sistemi të integruar të sigurimit të depozitave.

Publikuar më: 11-12-2020

Më datë 10 Dhjetor 2020 u zhvillua, nëpërmjet mjeteve të komunikimit online, ceremonia përmbyllëse e projektit për krijimin e masterplanit të një sistemi të integruar për sigurimin dhe kompensimin e depozitave të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Projekti u realizua me asistencën e Korporatës Koreane të Sigurimit të Depozitave, e cila është një nga institucionet më të përparuara në botë… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Nëntor 2020

Publikuar më: 01-12-2020

Në datën 27 Nëntor 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektonike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Rregullores për hartimin, miratimin dhe zbatimin e buxhetit në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 44… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Tetor 2020

Publikuar më: 13-11-2020

Në datën 30 Tetor 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektonike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2020. Këshilli Drejtues bazuar në nenin… Lexo me shume
Takim me bankat anëtare të skemës së sigurimit të depozitave për diskutimin dhe dakortësimin e platformës strategjike për përmirësimin e cilësisë së të dhënave të depozituesve.

Publikuar më: 29-10-2020

Agjencia në zbatim të planit të saj strategjik 2018-2020, si dhe konkretisht të projektit “Platforma strategjike e përmirësimit të cilësisë së të dhënave për depozitat dhe depozituesit”, në datë 20.10.2020, organizoi një takim online me përfaqësues të të gjithë bankave anëtare të skemës së sigurimit të depozitave. Në këtë takim, morën pjesë dhe përfaqësues nga Banka e Shqipërisë dhe Shoqata… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Shtator 2020

Publikuar më: 01-10-2020

Në datën 30 Shtator 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektronike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Strategjisë të zhvillimit dhe të menaxhimit të burimeve njerëzore në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Gusht 2020

Publikuar më: 28-08-2020

Në datën 27 Gusht 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektronike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e dytë mbyllur më 30 Qershor 2020. Në bazë… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Korrik 2020

Publikuar më: 31-07-2020

Në datën 30 Korrik 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektonike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e dytë të mbyllur më 30 Qershor 2020. Këshilli Drejtues bazuar në nenin… Lexo me shume
Njoftim për Shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 korrik 2020

Publikuar më: 22-07-2020

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë GRUPI KËSHILLIMOR I STABILITETIT FINANCIAR     Tiranë, më 22.07.2020   NJOFTIM PËR SHTYP Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 korrik 2020 Në datën 21 korrik 2020, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF).… Lexo me shume
Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, prezanton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2019.

Publikuar më: 08-07-2020

Në zbatim të nenit 7, të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar dhe në përputhje me përcaktimet e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për Monitorimin Sistematik të Ndjekjes dhe Zbatimit të Rekomandimeve të Institucioneve të Pavarura Kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj, në datë 2 Korrik 2020, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 25 Qershor 2020

Publikuar më: 26-06-2020

Në datën 25 Qershor 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi propozimin në Autoritet Mbikëqyrës të emërimit të Z. Genci Mamani në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Në bazë dhe për zbatim të nenit 53 pika 1… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 28 Maj 2020

Publikuar më: 28-05-2020

Në datën 28 Maj 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektronike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur më 31 mars 2020. Në bazë dhe… Lexo me shume
Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme

Publikuar më: 11-05-2020

Në prill 2020, Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme u shtua me 654 milionë lekë nga arkëtimi i kontributit vjetor të bankave. Në total, pas derdhjes së kontributit vjetor të bankave për tre vite që nga themelimi i tij, Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme arrin në nivelin e rreth 1.9 miliardë lekëve. Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme u krijua në vitin… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Prill 2020

Publikuar më: 08-05-2020

Në datën 30 Prill 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektonike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars 2020. Këshilli Drejtues bazuar në… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 08 Prill 2020

Publikuar më: 09-04-2020

Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e tij në datën 08 Prill 2020. Mbledhja, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Mars 2020

Publikuar më: 31-03-2020

Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës në datën 30 Mars 2020. Mbledhja, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e mbyllur… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 21 Shkurt 2020

Publikuar më: 21-02-2020

Në mbledhjen e datës 21 Shkurt 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2019. Këshilli Drejtues miratoi Raportin Vjetor për veprimtarinë e Agjencisë për vitin 2019. Ai përbën dokumentin më të rëndësishëm që, në mënyrë transparente, informon Kuvendin, Ministrinë e… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 14 Shkurt 2020

Publikuar më: 18-02-2020

Në mbledhjen e datës 14 Shkurt 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e disa ndryshimeve në Vendimin e Këshillit Drejtues nr. 38, datë 20.12.2019 “Mbi miratimin e termave të referencës dhe kritereve të përzgjedhjes të Audituesit të Brendshëm të Specializuar, për auditimin e brendshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Janar 2020

Publikuar më: 31-01-2020

Në mbledhjen e datës 30 Janar 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e kalendarit të punës të mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020. Këshilli Drejtues bazuar në aktet nënligjorë përkatëse miratoi programin e punës për vitin 2020, së bashku me kalendarin e mbledhjeve… Lexo me shume
Njoftim ankandi

Publikuar më: 07-01-2020

5. Formular i njoftimit te ankandit Dokumentat Standarde te Ankandit Info mbi mjetin Leje qarkullimi 1 Leje qarkullimi info Njoftim       Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Bankën e Shqipërisë

Publikuar më: 30-12-2019

Në kuadër të zhvillmit të mëtejshëm të skemës së sigurimit të depozitave, mbrojtjes së interesave të depozituesve shqiptarë dhe forcimit të stabilitetit financiar në vend, Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Bankën e Shqipërisë në datë 27 Dhjetor 2019. Institucionalizimi i bashkëpunimit midis autoriteteve përfaqëson një hap të rëndësishëm në zbatimin e prioriteteve strategjike të Agjencisë.… Lexo me shume
Njoftim mbi projektin e vlerësimit të efektivitetit të planifikimit të treguesve financiarë të skemës së sigurimit të depozitave dhe komponentëve kryesorë të tij sipas standardeve të IADI-it.

Publikuar më: 24-12-2019

Agjencia e Sigurimit të Depozitave, bazuar në rekomandimin e lënë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe në përputhje me iniciativat e parashikuara në Planin Strategjik për vitet 2018-2020, ka ndërmarrë projektin për vlerësimin e efektivitetit të planifikimit të treguesve financiare të skemës dhe fondeve të sigurimit të depozitave. Konkretisht, Agjencia kryen një vlerësim çdo 5 vjet mbi përshtatshmërisë e… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 20 Dhjetor 2019

Publikuar më: 20-12-2019

Në mbledhjen e datës 20 Dhjetor 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi projektbuxhetin e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020. Në mbështetje të nenit 44, pika 1, shkronja “a”, nenit 52, pika 1, shkronja “gj”, nenit 53, pika 5, shkronja “f” të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin… Lexo me shume
Njoftim mbi projektin e vetëvlerësimit të skemës së sigurimit të depozitave me Parimet Themelore për skema efektive të sigurimit të depozitave të IADI-t

Publikuar më: 03-12-2019

Agjencia e Sigurimit të Depozitave, bazuar në rekomandimin e lënë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe në përputhje me iniciativat e parashikuara në Planin Strategjik për vitet 2018-2020, ndërmori projektin për vlerësimin e skemës së sigurimit të depozitave dhe treguesve të saj në periudhën 9-17 shtator 2019. Për të realizuar këtë proces vetëvlerësimi, të zhvilluar më parë në vitin… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Nëntor 2019

Publikuar më: 27-11-2019

Në mbledhjen e datës 27 Nëntor 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit për realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tre-mujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2019. Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika… Lexo me shume
Njoftim për shtyp mbi zhvillimin e ushtrimit të simulimit në datat 4 – 5 Nëntor 2019

Publikuar më: 06-11-2019

Agjencia e Sigurimit të Depozitave zhvilloi në datat 4 – 5 Nëntor 2019, një ushtrim simulimi me objekt procesin e kompensimit të depozitave të siguruara. Ashtu si në simulimin e kaluar, aktivitetet kryesore që u simuluan në këtë ushtrim  të rradhës ishin kryerja e pagesave sipas listë – pagesës së kompensimit të përgatitur nga “likuidatori” dhe veçanërisht, gatishmëria operacionale dhe proceduriale e Bankës Agjente për… Lexo me shume
Mbi pjesëmarrjen e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në Mbledhjen e 18-të Vjetore të Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave si dhe Konferencën me temë “Realizimi i Reformave: Çfarë ka ndryshuar në Sistemet e Sigurimit të Depozitave që prej Krizës?”.

Publikuar më: 18-10-2019

Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) zhvilloi në datat 7 – 11 Tetor Mbledhjen e 18të Vjetore si dhe Konferencën me temë “Realizimi i Reformave: Çfarë ka ndryshuar në Sistemet e Sigurimit të Depozitave që prej Krizës”, në Stamboll, Turqi. Në këtë takim Agjencia e Sigurimit të Depozitave u përfaqësua nga një delegacion i kryesuar nga Z. Genci Mamani,… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 15 Tetor 2019

Publikuar më: 15-10-2019

Në mbledhjen e datës 15 Tetor 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur 30 Shtator 2019. Në bazë dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika 5, shkronja “ë”, dhe të nenit… Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Fondin e Sigurimit të Depozitave të Turqisë.

Publikuar më: 11-10-2019

Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë (ASD) nënshkroi me Fondin Turk të Sigurimit të Depozitave (Savings Deposit Insurance Fund of Turkey – SDIF) të Republikës së Turqisë një Marrëveshje Bashkëpunimi. Marrëveshja u nënshkrua, më 7 Tetor 2019, në Stamboll, Turqi,  me rastin e mbledhjes vjetore të Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave (IADI), nga Drejtori i Përgjithshëm… Lexo me shume