Z. Shkëlzen Margjeka

Shkëlzen Margjeka, auditues ligjor është anëtar i Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar që nga viti 2008, partner anagzhimi dhe administrator i shoqërisë audituese “ACA MARGJEKA” shpk si dhe anëtar i Këshillit Drejtues të ASD.
Shkëlzen Margjeka ka qënë anëtar i Këshillit Drejtues të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar për përiudhën 2012-2021 si dhe Kryetar i Komitetit të Investigimit dhe Disiplinës të IEKA-s. Në vitin 1995-1999  ka qënë kryetar i Union e Pavarur Studentor Shqiptar.
Shkëlzen Margjeka ka mbaruar Fakultetin Ekonomik, Dega Finance-Kontabilitet në vitin 1998, ka mbaruar kursin pasuniversitar Financë-Bankë, Fakulteti – Ekonomik, Universiteti i Tiranës, viti 2000-2001 si dhe në vitin 2012-2014 ka mbaruar Master Shkencor në Finance-Banke, Universiteti Europian i Tiranës. Ai ka kryer kualifikime profesionale në vazhdimësi nga eksperte vendas dhe të huaj.
Shkëlzen Margjeka që nga viti 2000 e në vazhdim ka punuar si drejtor finance  në kompani sigurimi, kompani vendase dhe të huaja, ka dhënë konsulence financiare dhe fiskale,  ka ofruar shërbime në auditim-kontabilitet, ka bërë monitorime dhe kontrolle financiare  pranë KQZ, si dhe ka kryer akt-ekspertime në gjykatë dhe prokurori.

Znj. Vasilika Vjero

Zj.Vasilika Vjero ka lindur në qytetin e Tiranës në vitin 1976.
Zj.Vjero është diplomuar në Universiteti i Tiranës,  Fakulteti i Ekonomisë, në degën  Administrim Biznesi në vitin 1998. Në vitin 2003 përfundon një master nga Universiteti i Nebraskës, Lincoln USA, programi Master në Administrimin Publik në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë. Ajo gjithashtu është trajnuar lidhur me çështje të rritjes ekonomike nga Harvard Kennedy School.
Zj.Vjero ka mbajtur poste të larta drejtuese si, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, Drejtor i Përgjithshëm i Qendrës Kombëtare të Biznesit, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar.  Në karrierën e saj  numëron më shumë se 10 vite eksperiencë pune për Bashkinë e Tiranës në menaxhimin e Administratës Tatimore dhe Departamentit të Planifikimit Strategjik dhe buxheteve vendore, si dhe nje sërë eksperiencash si ekspert financiar me donatorë të huaj. Po ashtu ka shërbyer si ekspert i pavarur fiskal dhe buxhetor për qeverisjen lokale në Shqipëri për një total prej 24  bashkish dhe komunash në të gjithë vendin.
Zj.Vjero zotëron gjuhën angleze dhe atë italiane.

Z. Genci Mamani

Genci Mamani është Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe njëkohësisht anëtar i Këshillit Drejtues të saj.
Z. Mamani, ka mbaruar studimet në vitin 1991 pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë.
Në vitin 2001 kreu studimet pasuniversitare pranë Universitetit Wisconsin – La Cross për financë – bankë. Në vitin 2012 ka kryer studimet pasuniversitare në nivelin master për Administrim Biznesi pranë International Hellenic University, në Selanik, Greqi.
Karrierën e tij Z. Mamani e ka nisur në vitin 1991 si ekonomist në Bankën e Shtetit. Më pas ka punuar pranë Bankës FEFAD (sot ProCredit Bank), Bankën Italo – Shqiptare  dhe më tej pranë Bankës së Shqipërisë deri në vitin 2015 duke mbajtur poste drejtuese në këto institucione.  Në korrik të vitit 2015 ai mori detyrën e Drejtorit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.
Zoti Mamani zotëron gjuhët anglisht dhe italisht.

Z. Donald Duraj

Z. Donald Duraj është emëruar në detyrën e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në vitin 2015. Z. Donald Duraj ka një karrierë progresiste më shumë se 10-vjecare në sistemin bankar, pjesë integrale e së cilës kanë qenë pjesëmarrja mjaft aktive dhe arritjet e suksesshme brenda institucioneve të ndryshme prestigjioze financiare lokale dhe atyre në rrjetin ndërkombëtar si në Austri, Poloni, Sllovaki, Ukrainë e Bjellorusi. Që prej vitit 2015 Z. Duraj mban detyrën e Shefit të Kabinetit të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë me përgjegjësi këshillimi, asistimi, raportimi dhe koordinimi për të gjitha çështjet e lidhura me mbarëvajtjen dhe mirëfunksionimin e Kabinetit por dhe të departamenteve të tjera të Bankës së Shqipërisë. Nga viti 2010 e deri në vitin 2015 Përgjegjës i Sektorit të Organizimit Komercial dhe Zhvillimit të Tregut në Bankën Societe Generale Albania duke luajtur një rol kryesor drejtimin strategjik, planifikimin afat-shkurtër dhe afat-gjatë, përcaktimin e objektivave kryesore, koordinimin e marrëdhënieve ndër-divizionale dhe ndër-institucionale, në nivel lokal dhe ndërkombëtar, me kompani publike dhe private, etj. Gjatë kësaj periudhe Z. Duraj ka drejtuar me sukses të paktën 15 projekte, ndër më të rëndësishmit për Bankën, dhe me një ndikim të drejtpërdrejtë në zgjerimin e aktivitetit në tregun lokal dhe në rritjen e përfitueshmërisë. Z. Duraj ka punuar nga viti 2005 deri në vitin 2010 në Raiffeisen Bank Albania dhe Raiffeisen Intenational Austria duke mbuluar pozicione kyçe të karakterit operacional dhe strategjik. Më të rëndësishmet prej tyre janë si Përgjegjës i Segmentit të Individëve, Përgjegjës i Produkteve i Kredisë Konsumatore, Drejtues i Projekteve në Programin “Retail Leadership” pranë Raiffeisen Intenational Austria, etj. Z. Duraj ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin Ekonomik, Dega Financë – Profili Bankë, pranë Universitetit të Tiranës.

Kreu / SIGURIMI I DEPOZITAVE / BANKAT & SHKK ANETARE

Bankat dhe Shkk anëtare të skemës

Informacion per Banka

Lexo me shume!

Banka Amerikane e Investimeve sh. a.

📍: Rr. Kavajës, Nd. 27, H. 1, Kodi Postar 1001, Tiranë
☎️: +355 4 2258 755
🖨️+355 4 2258 752
🌐: www.abi.al

Banka e Bashkuar e Shqipërisë

📍: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, No. 8, Tiranë
☎️: +355 4 2228 387
🖨️+355 4 2228 460
🌐: www.uba.com.al

Banka e Parë e Investimeve

📍: Bulevardi “Zogu i Parë” No. 64, Tiranë,
☎️: +355 42 256 423
🖨️00355 42 256 422
🌐: www.fibank.al

Raiffeisen Bank

📍: Rruga “Kavajës”, No. 6, Tiranë
☎️: +355 42 223 695
🖨️: +355 42 250 956
🌐: www.raiffeisen.al

Banka e Tiranës

📍: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tiranë,
☎️: +355 42 269 430
🖨️+355 42 247 140
🌐: www.tiranabank.al

Banka Credins

📍: Rr. Ismail Qemali, No. 21, Tiranë
☎️: +355 4 2272 168
🖨️+355 4 2258 752
🌐: www.bankacredins.com

ProCredit Bank

📍: Rruga “Sami Frashëri” P.O. Box 2395, Tiranë
☎️: +355 42 271 272
🖨️+355 42 271 276
🌐: www.procreditbank.com.al

Banka OTP Albania

📍: Twin Towers, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kulla 1, Tirana, Albania
☎️: +355 4 2 280 442/3
🌐: www.otpbank.al

Banka Intesa Sanpaolo

📍: Rr. “Ismail Qemali”, Nr. 27, Tiranë, Shqipëri P.O Box. 8319
☎️: +35542276000
📞: +355692080903
🖨️: +355 4 2237 570
🌐: www.intesasanpaolobank.al

Union Bank

📍: Bulevardi Zogu I (pranë stacionit të trenit) Tiranë, Shqipëri
☎️+355 4 2248 938 / +355 4 2274 630
🖨️00355 4 2272 880
🌐: www.unionbank.al

Banka Kombëtare Tregtare

📍: Bulevardi Zhan D’Ark, Tiranë
☎️+355 4 2250 955
🖨️+355 42 250 956
📧:
🌐: www.bkt.com.al

Informacion per Shkk

Lexo me shume!

Tirana Invest Kredit 2000

📍: Rr. Durrësit, Nr 110 , Kati 1, Tiranë
☎️: +355 683 168 301
📧: Shkktik2000@gmail.com

FED Invest SHKK

📍: Rr. Qemal Stafa, P. 9 katësh, Nr. 70, Kati 2, Tirana
☎️: +355 4 225 1910
🖨️: +355 4 225 1911
🌐: www.fedinvest.al

Alb Credit SHKK

📍: Lagjja Çlirimi, Rr. Shëtitorja e Palmave, Lushnje
☎️: +355 70 45 55
🌐: www.Lushnja2010shkk.com

UniFin SHKK

📍: Str. George W. Bush, No. 29, Entry 1, Ap. 3, Tirana
☎️: 04 222 4469
🌐: www.unifin.al

ALB – Progres SHKK

📍: Lagjja Luigj Gurakuqi, Pallati 73, Ap. 1, Elbasan
☎️: +355 54 253099
🌐: www.albprogres.org

Petrelë SHKK

📍: Mullet, pranë zyrës Postare Petrelë, Tiranë
☎️: +355 676007007
☎️: +355 694098356

Fast Credit Albania

📍: Rr. Prokop Mima, Pallati Universal, Kati 1, Nr. 6
☎️: +355 692867987
🌐: www.fastcreditalbania.com

Partner plus SHKK

📍: Lagjja 10 Korriku mbrapa Gjimnazit “Babe Dude Karbunara” Berat
☎️: +355 69 7049451
☎️: +355 32238911
🌐: www.partnerplus.al

Shoqëria e Kursim Kreditit Rrushkull One

☎️: +355682167522
📧: rrushkullone@hotmail.com

Scroll to Top