Ligjet

Ligji nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave„ i ndryshuar, përcakton rregullat për funksionimin e skemës së sigurimit të depozitave të personave fizikë (individëve), tregtarëve ...

më shumë...

Akte nënligjore

Në këtë rubrikë publikohen aktet e miratuara nga Banka e Shqipërisë në zbatim të ligjit "Për Sigurimin e Depozitave", me efekt rregullator dhe udhëzues për subjektet anëtare të skemës së sigurimit.

më shumë...

Akte të Agjencisë

Në këtë rubrikë publikohen aktet e Agjencisë të miratuara nga Këshilli Drejtues i Agjencisë në zbatim të ligjit "Për Sigurimin e Depozitave, në funksion të organizimit të brendshëm të institucionit.

më shumë...

Marrëveshje

Memorandum mirëkuptimi

më shumë...