Verifikimi

Agjencia kryen verifikime në të gjitha bankat të paktën një herë në vit, për çështjet e mëposhtme:

–  Saktësia e llogaritjes së primit të sigurimit/metodologjia e përdorur nga banka

–  Gatishmëria e sistemit informatik të bankës/paraqitje unike e depozituesit (scv)

–  Saktësia e mbajtjes në sistem të të dhënave të depozituesit dhe depozitës

– Ndërgjegjësimi dhe informimi i publikut

– Njohuritë e punonjësit të bankës për ligjin “Për sigurimin e depozitave”

– Raportet e kontrollit të brendshëm, me fokus zbatimi i kërkesave të ligjit “Për sigurimin e depozitave”, etj..

https://guapcoin.com/slotgopay.html https://www.serverpolo.com/assets/ https://pakistaneconomicnet.com/wp-content/ https://vinztattoo.com/wp-content/uploads/2020/ https://slot.farmasisbg.com/ https://keendexegypt.com/slot-gacor-2023/ http://chhotumaharaj.com/storage/ https://www.theabbeycatering.com/wp-content/slot-gacor/ Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Situs Slot Gopay