Raportet Vjetore

Pasqyrat Financiare

Fletepalosjet

Rezoluta e Kuvendit

Regjistri i prokurimeve publike

Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme

Icon of Pasqyrat e Audituara Pasqyrat e Audituara

Fondi I Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme, Raporti I Audituesit Të Pavarur Dhe Pasqyrat Financiare Më Dhe Për Vitin E Mbyllur Më 31 Dhjetor 2022 (1.9 MiB)

Fondi I Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme, Raporti I Audituesit Të Pavarur Dhe Pasqyrat Financiare Më Dhe Për Vitin E Mbyllur Më 31 Dhjetor 2021 (1.4 MiB)

Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme, raporti i audituesit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2020 (1.4 MiB)

Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme, raporti i audituesit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2019 (2.8 MiB)

Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme, raporti i audituesit të pavaruar dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2018 (1.5 MiB)

Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme raporti i audituesit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2023 (1.9 MiB)

Icon of Raporte Raporte

Raport Mbi Veprimtarinë Vjetore Të Investimit Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Gjatë Vitit 2022 (525 KiB)

Raport Mbi Veprimtarinë Vjetore Të Investimit Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Gjatë Vitit 2021 (438 KiB)

Raport mbi veprimtarinë vjetore të investimit të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme gjatë vitit 2020 (480 KiB)

Raport Mbi Veprimtarinë Vjetore Të Investimit Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Gjatë Vitit 2019. (155 KiB)

Raport mbi veprimtarinë vjetore të investimit të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme gjatë vitit 2018 (164 KiB)

Buxheti