Çfarë sigurohet?

“Depozitë e sigurueshme” është vlera e agreguar e të gjitha depozitave të një depozituesi, përfshirë interesin e përllogaritur të tyre në ditën e vlerësimit ose të shpalljes së falimentimit në ...

më shumë...

Procesi i Kompensimit

Agjencia e Sigurimit të Depozitave është institucioni i vetëm që kompenson depozitat e depozituesve të bankave/shkk-ve, që kryejnë aktivitetin e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë...

më shumë...

Subjektet e anëtare të skemës

Bankat

Për të parë listën e bankave të siguruara nga ASD

Kliko Ketu
SHKK

Për të parë listën e SHKK-ve të siguruara nga ASD

Kliko Ketu

Fjalorth

Fjalorth me terma teknike

më shumë...

Pyetje të shpeshta

Në këtë link do të gjeni pyetje dhe përgjigje që përmbjajnë informacione të rëndësishme për ju

Kliko Ketu
>