Në vëmendje të punonjësve

Depozitat e individëve të mbajtura në çdo bankë që zhvillon aktivitetin në Shqipëri janë të siguruara nga ASD në përputhje me

më shumë...

Përllogaritja e Primit

Mënyra e përllogaritjes së primit tremujor për periudhën e marrë si shembull 1 janar 2016 – 31 mars 2016:

më shumë...

Raportimi Elektronik

Sistemi qëndror për mbledhje dhe raportim të të dhënave ka si objektiv kryesor qëndërzimin e informacionit elektronik të raportuar në ASD nga bankat

më shumë...


Verifikimi

Agjencia kryen verifikime në të gjitha bankat të paktën një herë në vit, për çështjet e mëposhtme...

më shumë...

Trajnime

Në këtë seksion pasqyrohen trainimet që ASD organizon për punonjësit e bankave.

më shumë...

Pyetje të shpeshta


Në këtë link do të gjeni pyetje dhe përgjigje që përmbjajnë informacione rreth bankave

Kliko Ketu