Lista e Banka-ve të siguruara


Banka Alpha
Adress: Bulevardi Zogu i Parë, No. 47, Tiranë
No.Tel: 00355 4 2240 476 / 2233 359
Fax: 00355 4 2232 102
http://www.alpha.gr
Banka Amerikane e Investimeve sh. a.
Adress: Rr. Kavajës, Nd. 27, H. 1, Kodi Postar 1001, Tiranë
No.Tel: 00355 4 2258 755
Fax: 00355 4 2258 752
http://www.abi.al/
Banka Credins
Adress: Rr. Ismail Qemali, No. 21, Tiranë
No.Tel: 00355 4 2272 168
Fax: 00355 4 2258 752
http://www.bankacredins.com
Banka e Bashkuar e Shqipërisë
Adress: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, No. 8, Tiranë
No.Tel: 00355 4 2228 387
Fax: 00355 4 2228 460
Banka e Kreditit të Shqipërisë
Adress: Rruga “Perlat Rexhepi”, Al Kharafi Group Administration Building, Kati 1& 2, Tiranë,
No.Tel: 00355 4 2272 168
Fax: 00355 4 2258 752
http://www.creditbankofalbania.al
Banka e Parë e Investimeve
Adress: Bulevardi “Zogu i Parë” No. 64, Tiranë,
No.Tel: 00355 42 256 423
Fax: 00355 42 256 422
http://www.fibank.bg
Banka e Tiranës
Adress: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tiranë,
No.Tel: 00355 42 269 430
Fax: 00355 42 247 140
http://www.tiranabank.al
Banka Intesa Sanpaolo
Adress: Rr. “Ismail Qemali”, Nr. 27, Tiranë, Shqipëri P.O Box. 8319
No.Tel: +35542276000 CEL: +355 692080903 Call Center 08006000 (Falas nga Albtelecom & Eagle)
Fax: 00355 4 2237 570
http://www.intesasanpaolobank.al/
Banka Kombëtare Tregtare
Adress: Bulevardi Zhan D’Ark, Tiranë
No.Tel: 00355 4 2250 955
Fax: 00355 42 250 956
http://www.bkt.com.al
Banka Ndërkombëtare Tregtare
Adress: Rruga “Murat Toptani” Pranë “Gjergji Center”, Tiranë,
No.Tel: 00355 42 254 372 / 00355 256 254
Fax: 00355 42 254 386
http://www.icbankingroup.com
ProCredit Bank
Adress: Rruga “Sami Frashëri” P.O. Box 2395, Tiranë
No.Tel: 00355 42 271 272
Fax: 00355 42 271 276
http://www.procreditbank.com.al
Raiffeisen Bank
Adress: Rruga “Kavajës”, No. 6, Tiranë
No.Tel: 00355 42 223 695
Fax: 00355 42 250 956
http://www.raiffeisen.al
Societe Generale Albania
Adress: Rruga “Donika Kastrioti”, EGT Tower, nr.11/1, Tiranë
No.Tel: 00355 42 272 790
Fax: 00355 42 272 78
http://www.societegenerale.al
Union Bank
Adress: Bulevardi Zogu I (pranë stacionit të trenit) Tiranë, Shqipëri
No.Tel: 00355 4 2248 938 / +355 4 2274 630
Fax: 00355 4 2272 880
http://www.unionbank.al