Të reja

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 09 Prill 2021
Në mbledhjen e datës 09 Prill 2021, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u… më shumë

Shpërndarja e çmimeve të Kuizit Europian të Parasë, në kuadër të Javës së Parasë për vitin 2021
Java e Parasë për vitin 2021 me temë “Kujdesu për veten, kujdesu për paratë e tua” ishte një sukses tjetër… më shumë

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 31 Mars 2021
Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës në datën 31 Mars 2021. Mbledhja, e cila… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Në kuadër të takimeve periodike që Agjencia organizon me bankat anëtare të skemës të sigurimit të depozitave, në datë 16… më shumë

Në vijim të bashkëpunimit me bankat si subjekte anëtare të skemës së sigurimit të depozitave, duke ju përshtatur kushteve të… më shumë

Në kuadër të takimeve periodike vjetore që Agjencia organizon me subjektet anëtare të skemës, në datat 3 dhe 4 shkurt… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet