Të reja

Leksion i hapur në Albanian University me temë “Skema e sigurimit të depozitave në Shqipëri, Agjencia e Sigurimit të Depozitave, roli dhe funksionet e saj”
Në kuadër të fushatës së edukimit financiar të brezit të ri, përfaqësues të ASD-së zhvilluan një leksion të hapur me… më shumë

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 22 Nëntor 2023
Në datën 22 Nëntor 2023, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje… më shumë

Leksion i hapur në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë
Në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD)  dhe Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë (UMSH) si… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Fondi Kombëtar i Sigurimit të Depozitave të Hungarisë (FKSD) dhe Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Shqipërisë (ASD) nënshkruan një… më shumë

Në kuadër të takimeve periodike që Agjencia organizon me bankat anëtare të skemës të sigurimit të depozitave, në datë 16… më shumë

Në vijim të bashkëpunimit me bankat si subjekte anëtare të skemës së sigurimit të depozitave, duke ju përshtatur kushteve të… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet