Të reja

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave datë 27 Shtator 2022
Në mbledhjen e datës 27 Shtator 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, vendosi: Mbi shqyrtimin dhe miratimin… më shumë

Mbi takimin e punës zhvilluar mes Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës (FSDK)
Në vijim të bashkëpunimit të konsoliduar mes Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Fondit të Sigurimit të Depozitave të… më shumë

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave datë 29 Gusht 2022
Në mbledhjen e datës 29 Gusht 2022, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi:… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Në kuadër të takimeve periodike që Agjencia organizon me bankat anëtare të skemës të sigurimit të depozitave, në datë 16… më shumë

Në vijim të bashkëpunimit me bankat si subjekte anëtare të skemës së sigurimit të depozitave, duke ju përshtatur kushteve të… më shumë

Në kuadër të takimeve periodike vjetore që Agjencia organizon me subjektet anëtare të skemës, në datat 3 dhe 4 shkurt… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet