Të reja

Njoftim ankandi
5. Formular i njoftimit te ankandit Dokumentat Standarde te Ankandit Info mbi mjetin Leje qarkullimi 1 Leje qarkullimi info Njoftim… më shumë

Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Bankën e Shqipërisë
Në kuadër të zhvillmit të mëtejshëm të skemës së sigurimit të depozitave, mbrojtjes së interesave të depozituesve shqiptarë dhe forcimit… më shumë

Njoftim mbi projektin e vlerësimit të efektivitetit të planifikimit të treguesve financiarë të skemës së sigurimit të depozitave dhe komponentëve kryesorë të tij sipas standardeve të IADI-it.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, bazuar në rekomandimin e lënë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe në përputhje me… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

  Në datën 17 dhjetor Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Serbisë festoi përvjetorin e 30të të miratimit të Ligjit… më shumë

Në vijim të bashkëpunimit të konsoliduar mes Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Fondit të Sigurimit të Depozitave të… më shumë

Agjencia e Sigurimit të Depozitave në bashkëpunim me Shoqatën Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave (International Association of Deposit Insurers-IADI) organizoi… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet