Të reja

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Korrik 2020
Në datën 30 Korrik 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje,… më shumë

Njoftim për Shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 korrik 2020
R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë… më shumë

Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, prezanton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2019.
Në zbatim të nenit 7, të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar dhe në përputhje… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Në kuadër të takimeve periodike vjetore që Agjencia organizon me subjektet anëtare të skemës, në datat 3 dhe 4 shkurt… më shumë

  Në datën 17 dhjetor Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Serbisë festoi përvjetorin e 30të të miratimit të Ligjit… më shumë

Në vijim të bashkëpunimit të konsoliduar mes Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Fondit të Sigurimit të Depozitave të… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet