Të reja

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Mars 2020
Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës në datën 30 Mars 2020. Mbledhja, e cila… më shumë

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 21 Shkurt 2020
Në mbledhjen e datës 21 Shkurt 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi:… më shumë

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 14 Shkurt 2020
Në mbledhjen e datës 14 Shkurt 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi:… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Në kuadër të takimeve periodike vjetore që Agjencia organizon me subjektet anëtare të skemës, në datat 3 dhe 4 shkurt… më shumë

  Në datën 17 dhjetor Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Serbisë festoi përvjetorin e 30të të miratimit të Ligjit… më shumë

Në vijim të bashkëpunimit të konsoliduar mes Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Fondit të Sigurimit të Depozitave të… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet