Të reja

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI
Në zbatim të Vendimit nr. 395, datë 29.04.2015, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të… më shumë

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 01 Korrik 2021
Në datë 01 Korrik 2021 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e tij të radhës. Kjo… më shumë

BERZH 100 milionë Euro kredi për Agjencinë Shqiptare të Sigurimit të Depozitave në Shqipëri. Fuqizim i sektorit financiar në vijim të pandemisë Covid-19
BERZH do të sigurojë 100 milionë Euro kredi për Agjencinë Shqiptare të Sigurimit të Depozitave Promovimi i stabilitetit financiar dhe… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Në kuadër të takimeve periodike që Agjencia organizon me bankat anëtare të skemës të sigurimit të depozitave, në datë 16… më shumë

Në vijim të bashkëpunimit me bankat si subjekte anëtare të skemës së sigurimit të depozitave, duke ju përshtatur kushteve të… më shumë

Në kuadër të takimeve periodike vjetore që Agjencia organizon me subjektet anëtare të skemës, në datat 3 dhe 4 shkurt… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet