Të reja

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Maj 2023
Në datën 30 Maj 2023 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje… më shumë

Agjencia e Sigurimit të Depozitave prezanton Raportin Vjetor për vitin 2022 në Komisionin Parlamentar për Ekonominë dhe Financat.
Në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, Agjencia e Sigurimit të… më shumë

Përfaqësimi i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në Seminarin e organizuar nga IADI me temë: Sfidat kryesore në kompensimin e depozituesve
Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) organizoi një seminar mbi Sfidat kryesore në kompensimin e depozituesve, të zhvilluar në Tunizi, në… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Fondi Kombëtar i Sigurimit të Depozitave të Hungarisë (FKSD) dhe Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Shqipërisë (ASD) nënshkruan një… më shumë

Në kuadër të takimeve periodike që Agjencia organizon me bankat anëtare të skemës të sigurimit të depozitave, në datë 16… më shumë

Në vijim të bashkëpunimit me bankat si subjekte anëtare të skemës së sigurimit të depozitave, duke ju përshtatur kushteve të… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet