Të reja

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Janar 2020
Në mbledhjen e datës 30 Janar 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi:… më shumë

Njoftim ankandi
5. Formular i njoftimit te ankandit Dokumentat Standarde te Ankandit Info mbi mjetin Leje qarkullimi 1 Leje qarkullimi info Njoftim… më shumë

Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Bankën e Shqipërisë
Në kuadër të zhvillmit të mëtejshëm të skemës së sigurimit të depozitave, mbrojtjes së interesave të depozituesve shqiptarë dhe forcimit… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Në kuadër të takimeve periodike vjetore që Agjencia organizon me subjektet anëtare të skemës, në datat 3 dhe 4 shkurt… më shumë

  Në datën 17 dhjetor Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Serbisë festoi përvjetorin e 30të të miratimit të Ligjit… më shumë

Në vijim të bashkëpunimit të konsoliduar mes Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Fondit të Sigurimit të Depozitave të… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet