Vende Pune


Shpallje vend pune për konkurim

Publikuar më: 05-07-2017

Ky njoftim skadon me: 31-07-2017

Agjencia e Sigurimit të Depozitave për nevoja të plotësimit të vendeve të punës, shpall për konkurim 2 vende të lira pune, në pozicionet si vijon: “Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm” i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave; “Përgjegjës Sektori” pranë Sektorit të Financës dhe Investimeve;   Kandidatët që kërkojnë të aplikojnë për konkurim duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:  Kritere të përgjithshme:  Të…

Lexo me shume

Shpallje kërkesë për specialist të jashtëm

Publikuar më: 05-09-2016

Ky njoftim skadon me: 08-09-2016

Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall kërkesën për "Specialist të jashtëm për përpunimin, sistemimin, inventarizimin dhe ekspertizën e specializuar të dokumentacionit sipas normave tekniko-shkencore ne Arkivën e ASD-së" Shpallje për vend pune

Lexo me shume

Shpallje për specialist të jashtëm

Publikuar më: 09-06-2016

Ky njoftim skadon me: 11-06-2016

Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall kërkesën për "Specialist të jashtëm pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vlerësimin e automjetit Ford Explorer, lloji autoveturë me nr. shasie  1FMDU34X2RUD97341  në pronësi të ASD -së".

Lexo me shume

Kërkesë për specialist të jashtëm të fushës

Publikuar më: 26-04-2016

Ky njoftim skadon me: 02-05-2016

Lexo me shume

Shpallje vend pune për konkurim

Publikuar më: 07-03-2016

Ky njoftim skadon me: 10-03-2016

Lexo me shume

Specialist i analizës së buxhetit

Publikuar më: 19-06-2015

Ky njoftim skadon me: 29-06-2015

Shpallje për vend pune "Specialist i analizës së buxhetit" Kërkesë për punësim - ANEX III

Lexo me shume

Specialist i Jashtëm në kuadër të kontraktimit të mbikqyrjes, të kolaudimit dhe ndjekjes së punimeve ndërtimore dhe të kondicionimit dhe ajrimit në ASD

Publikuar më: 11-06-2015

Ky njoftim skadon me: 17-06-2015

Lexo me shume