Shpallje kërkesë për specialist të jashtëm

Publikuar më: 05-09-2016

Ky njoftim skadon me: 08-09-2016

Përshkrimi i vendit të punës:

Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall kërkesën për “Specialist të jashtëm pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për përpunimin, sistemimin, inventarizimin dhe ekspertizën e specializuar të dokumentacionit sipas normave tekniko – shkencore në Arkivën e ASD -së”.