Shpallje për specialist të jashtëm

Publikuar më: 09-06-2016

Ky njoftim skadon me: 11-06-2016

Përshkrimi i vendit të punës:

Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall kërkesën për “Specialist të jashtëm pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vlerësimin e automjetit Ford Explorer, lloji autoveturë me nr. shasie  1FMDU34X2RUD97341  në pronësi të ASD -së”.