Mbi emërimin e Drejtorit të Përgjishëm të ASD-së.

Publikuar më: 22-07-2015


Më datë 03.07.2015, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë bazuar në Ligjin nr. 53/14, datë 22.05.2014, “Për sigurimin e depozitave”, emëroi Z. Genci Mamani në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Përpara emërimit në këtë detyrë Z. Mamani ushtronte funksionin e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.