Si mund të kontaktoj me dikë në ASD?

Faqja web e ASD-së “Na kontaktoni” jep instruksionet se si të kontaktoni me Agjencinë me telefon, e-mail, faks ose në adresën postare. Numri i telefonit të Agjencisë është + 355 42 362 989 nga ora 8.00-16.30; Adresa e-mail: info@asd.gov.al ; Adresa postare: Rruga Elbasanit, pallati pranë Ambasades Amerikane, nr.317.

ASD
ASD