Si do të identifikohem unë si depozituesi real nëse edhe një ose më shumë persona kanë emrin dhe mbiemrin tim?

Për qëllim të identifikimit unik është shumë e rëndësishme që depozituesi, përveç dokumentit të identifikimit (kartë identiteti, pasaportë), të disponojë kontratën e depozitës ose çdo dokument tjetër që vërteton pronësinë mbi depozitën.

ASD
ASD