Kush paguan për sigurimin e depozitave të depozituesve të bankës dhe/ose shkk-së që falimenton?

Fondi i sigurimit te depozitave eshte i ndryshem nga te gjithe fondet e tjera te sigurimit. Depozituesit nuk paguajne per sigurimin e depozitave te tyre. Jane bankat dhe shkk-te, (anetare te skemes se sigurimit te depozitave) qe i paguajne ASD-se prim sigurimi per depozituesit e tyre, te cilet do te kompensohen nga ASD-ja deri ne nivelin e mbulimit te percaktuar sipas ligjit “Per Sigurimin e Depozitave.

ASD
ASD