Nse ishit klient i ngushllime!
M posht mund t llogarisni se 'pjes e depozits tuaj sht e siguruar.


COPYRIGHT 2014 - te gjitha te drejtat te rezervuara, Agjencia e sigurimit te depozitave