Cilat institucione janë anëtare të skemës së sigurimit të depozitave?

Anetare te skemes se sigurimit te depozitave jane bankat e nivelit te dyte qe kryejne aktivitetin e tyre ne Republiken e Shqiperise dhe Shoqerite e Kursim kreditit.

ASD
ASD