Nëse një individ ka depozita në një bankë të huaj në Shqipëri, kompensimi do të kryhet sipas nivelit të përcaktuar në Ligjin Për Sigurimin e Depozitave të Shqipërisë, apo juridiksionit të bankës mëmë?

Kompensimi do te kryhet sipas nivelit të përcaktuar ne Ligjin nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Per sigurimin e depozitave”.

ASD
ASD