A sigurohen depozitat në union?

Anëtarë të skemës së sigurimit të depozitave janë vetëm shkk-të, pavarësisht anëtarësimit ose jo në ndonjë union. Depozitat në union apo të unionit nuk sigurohen. As depozitat e shkk-ve në banka nuk sigurohen.

ASD
ASD