Leksion i hapur i Z. Genci Mamani mbi rolin e ASD-së dhe skemën e sigurimit të depozitave në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Data e fillimit: 05/11/2018
Data e mbarimit 05/11/2018
Vendndodhja: Universiteti i Tiranës

Pershkrimi:

Më datë 05.11. 2018, me ftesë të Prof. Asoc. Dr. Adriatik Kotorri, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë, zhvilloi një leksion të hapur në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, mbi rolin e ASD dhe skemën e sigurimit të depozitave. Në këtë leksion, në të cilin morën pjesë studentë të Master Shkencor në Financë të këtij Fakulteti, Z. Mamani analizoi rolin e ASD në administrimin e skemës së sigurimit të depozitave, në funksion të mbrojtjes së interesave të depozituesve shqiptarë dhe kontributit në stabilitetin financiar në vend. Ndër të tjera, u theksua angazhimi i Agjencisë për të qenë në vijimësi vigjilentë në rast ngjarje sigurimi të një banke të sistemit për të kompensuar shpejt dhe saktë çdo depozitues deri në nivelin maksimal të mbulimit.

Në vijim të leksionit, Z. Mamani iu përgjigj edhe pyetjeve të bera nga audienca, ndër të cilat, në lidhje me strategjinë e de-euroizimit të Bankës së Shqipërisë, ai theksoi se Agjencia e mirëpret këtë strategji dhe ashtu si edhe në drejtim të politikave për ndërgjegjësimin e depozituesve lidhur me skemën e sigurimit të depozitave, do të marrë të gjitha masat për mirëinformimin e depozituesve shqiptarë lidhur me masat e ndërmarra në kuadër të kësaj strategjie nga Banka e Shqipërisë. Z. Mamani shpjegoi gjithashtu mënyrat e financimit të skemës së sigurimit të depozitave dhe mjetet alternative që Agjencia disponon në rast ngjarje sigurimi.