Jetëshkrim Znj. Vasilika Vjero

Zj.Vasilika Vjero ka lindur në qytetin e Tiranës në vitin 1976. Zj.Vjero është diplomuar në Universiteti i Tiranës,  Fakulteti i Ekonomisë, në degën  Administrim Biznesi në vitin 1998. Në vitin 2003 përfundon një master nga Universiteti i Nebraskës, Lincoln USA, programi Master në Administrimin Publik në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë. Ajo […]

Curriculum Vitae Mr. Shkëlzen Margjeka

Shkëlzen Margjeka, legal auditor is a member of The Institute of Authorized Chartered Auditors of Albania (IEKA) since 2008, engagement partner and administrator of the auditing company “ACA MARGJEKA” LLC and a member of the Board of Directors of ASD. Shkëlzen Margjeka has been a member of the General Members Assembly Meeting of The Institute of […]

Jetëshkrim Z. Shkëlzen Margjeka

Shkëlzen Margjeka, auditues ligjor është anëtar i Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar që nga viti 2008, partner anagzhimi dhe administrator i shoqërisë audituese “ACA MARGJEKA” shpk si dhe anëtar i Këshillit Drejtues të ASD. Shkëlzen Margjeka ka qënë anëtar i Këshillit Drejtues të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar për përiudhën 2012-2021 si dhe […]

Jetëshkrim Znj. Majlinda Demko

Znj. Demko aktualisht është Këshilltare e Ministres së Financave dhe Ekonomisë. Znj. Demko ka mbaruar studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Eonomik, Dega Financë. Ka një eksperiencë mbi 30 vjeçare në banka dhe institucione financiare. Ka filluar punë për herë të parë në Bankën e Shtetit Shqiptar (sot BKT) në vitin 1989. Më […]

Curriculum Vitae Mr. Donald Duraj

Mr. Donald Duraj was appointed Chairman of the Board of Directors of the Deposit Insurance Agency in 2015. He has a progressive career of more than 15 years in the banking system, an integral part of which have been quite active and successful achievements within various prestigious local financial institutions and those in the international […]

Jetëshkrimi

Znj. Nexhmije Çela Zj. Nexhmije Çela është emëruar anëtare e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në vitin 2016. Ajo mban titujt profesionale, “Auditues Ligjor” dhe “Ekspert” në fushën e kontabilitetit e raportimit financiar, të taksave e tatimeve. Ajo e ushtron këtë profesion që nga viti 2000. Aktualisht, zj. Çela është partner drejtues […]

Jetëshkrim

Z. Erjon Luçi Erjon Luçi aktualisht mban postin e Zv. Ministrit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Ai ushtron detyrën e anëtarit të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave që prej vitit 2014. Më parë, Z. Luçi, ka qenë i angazhuar me Bankën Botërore duke dhënë rekomandime mbi strategjitë dhe politikat dhe duke […]

Jetëshkrimi

Z. Donald Duraj   Z. Donald Duraj është emëruar në detyrën e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në vitin 2015. Z. Donald Duraj ka një karrierë progresiste më shumë se 10-vjecare në sistemin bankar, pjesë integrale e së cilës kanë qenë pjesëmarrja mjaft aktive dhe arritjet e suksesshme brenda institucioneve […]

Jetëshkrimi

Z. Genci Mamani     Genci Mamani është Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe njëkohësisht anëtar i Këshillit Drejtues të saj. Z. Mamani, ka mbaruar studimet në vitin 1991 pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë. Në vitin 2001 kreu studimet pasuniversitare pranë Universitetit Wisconsin – La Cross për […]

ASD
ASD