Të reja

Njoftim për shtyp: Mbi përzgjedhjen e bankave agjente në listën paraprake për kryerjen e procesit të kompensimit.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave në datën 24.07.2017 ka nisur procedurën e përzgjedhjes së bankave agjente në listën paraprake, duke… më shumë

Njoftim për shtyp: “Simulim i procesit të kompensimit: Faza përgatitore dhe e kompensimit”
Në vijim të Memorandumit të Mirëkuptimit të lidhur ndërmjet palëve, Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe… më shumë

Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondi i Sigurimit të Depozitave në Republikën e Kosovës zhvillojnë më tej bashkëpunimin e tyre.
Institucionet e sigurimit të depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës i japin një hov të ri marrëdhënieve dypalëshe në… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Takimi i 5-të rajonal i EFDI Ballkan, i organizuar nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave, u zhvillua në Gjirokastër, nga… më shumë

Agjencia e Sigurimit të Depozitave në vijim të trajnimeve dhe takimeve me punonjës të sistemit bankar, realizoi takimin me drejtues… më shumë

Në kuadër të anëtarësimit të ShKK-ve në skemën e sigurimit të depozitave, Agjencia e Sigurimit të Depozitave organizoi në ambientet… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet