Të reja

Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondi i Sigurimit të Depozitave në Republikën e Kosovës zhvillojnë më tej bashkëpunimin e tyre.
Institucionet e sigurimit të depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës i japin një hov të ri marrëdhënieve dypalëshe në… më shumë

Mbi ceremoninë e dorëzimit të certifikatës së anëtarësimit në skemën e sigurimit të depozitave, të Shoqërisë së Kursim Kreditit UniFin
Më datë 25.07.2017,  në ambjentet e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, u zhvillua një takim zyrtar për dorëzimin e “Certifikatës… më shumë

Mbi anëtarësimin në skemën e sigurimit të depozitave dhe dhënien e certifikatës shoqërisë së kursim – kreditit “UniFin”
Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, më datë 20 Korrik 2017, shqyrtoi kërkesën për anëtarësim në skemën e… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Takimi i 5-të rajonal i EFDI Ballkan, i organizuar nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave, u zhvillua në Gjirokastër, nga… më shumë

Agjencia e Sigurimit të Depozitave në vijim të trajnimeve dhe takimeve me punonjës të sistemit bankar, realizoi takimin me drejtues… më shumë

Në kuadër të anëtarësimit të ShKK-ve në skemën e sigurimit të depozitave, Agjencia e Sigurimit të Depozitave organizoi në ambientet… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet