Të reja

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 19 Qershor 2019
Në mbledhjen e datës 19 Qershor 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi:… më shumë

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Maj 2019
Në mbledhjen e datës 30 Maj 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi:… më shumë

Njoftim për dhurim pajisje kompjuterike dhe pajisje zyre të panevojshme
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, publikon më poshtë listën e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve të zyrës për dhurim, të cilat… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Agjencia e Sigurimit të Depozitave në bashkëpunim me Shoqatën Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave (International Association of Deposit Insurers-IADI) organizoi… më shumë

Agjencia e Sigurimit të Depozitave në bashkëpunim me Shoqatën Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave (IADI) do të organizojë në datat… më shumë

Më datë 05.11. 2018, me ftesë të Prof. Asoc. Dr. Adriatik Kotorri, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë,… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet