Të reja

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 26 Korrik 2018
Në mbledhjen e datës 26 Korrik 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi:… më shumë

Takimi i 6-të rajonal i EFDI Ballkan
Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori pjesë në takimin e 6-të rajonal të… më shumë

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 25 qershor 2018
Në mbledhjen e datës 25 qershor 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim një sërë… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Agjencia e Sigurimit të Depozitave në vijim të trajnimeve dhe takimeve me punonjës të Shoqërive të Kursim-Kreditit, më datë 02… më shumë

Me synim edukimin financiar të brezit të ri, si dhe në kuadër të Javës së Parasë,  më datë 30 Mars… më shumë

Në kuadër të Javës së Parasë të zhvilluar nga datat 12 deri më 18 Mars 2018, Agjencia e Sigurimit të… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet