Të reja

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 13 Shkurt 2019
Në mbledhjen e datës 13 Shkurt 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi:… më shumë

Takimi i 7-të rajonal i EFDI Ballkan
Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori pjesë në takimin e 7-të rajonal të EFDI… më shumë

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 24 Janar 2019
Në mbledhjen e datës 24 Janar 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi:… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Agjencia e Sigurimit të Depozitave në bashkëpunim me Shoqatën Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave (IADI) do të organizojë në datat… më shumë

Më datë 05.11. 2018, me ftesë të Prof. Asoc. Dr. Adriatik Kotorri, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë,… më shumë

Agjencia e Sigurimit të Depozitave në vijim të trajnimeve dhe takimeve me punonjës të Shoqërive të Kursim-Kreditit, më datë 02… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet