Të reja

Njoftim për shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 shkurt 2018
Në datën 21 shkurt 2018, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje morën pjesë… më shumë

Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan kontratën me bankat agjente të përzgjedhura në listën paraprake.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave ka nënshkruar kontratën me bankat agjente të përzgjedhura fituese në procedurën e zhvilluar për këtë… më shumë

Njoftim për shtyp: Mbi përzgjedhjen e bankave agjente në listën paraprake për kryerjen e procesit të kompensimit.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave në datën 24.07.2017 ka nisur procedurën e përzgjedhjes së bankave agjente në listën paraprake, duke… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Në vijim të trajnimeve dhe takimeve me grupet e interesit, me qëllim rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit  mbi skemën e… më shumë

Në funksion të strategjisë së ASD për ndërgjegjësimin e publikut dhe në vijim të trajnimeve dhe takimeve me grupet e… më shumë

Në datat 13-17 nëntor 2017, Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) me mbështetjen e ekspertëve   të Financial Services Volunteer Corps… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet