Të reja

Njoftim ankandi
Njoftim ankandi
5. Formular i njoftimit të ankandit 3. Dokumentet standarde të ankandit publik-final më shumë

Mbi miratimin e ligjit nr. 132/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave" të ndryshuar
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar ligjin nr. 132/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/2014, datë… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Agjencia e Sigurimit të Depozitave në vijim të trajnimeve dhe takimeve me punonjës të sistemit bankar, realizoi takimin me drejtues… më shumë

Në kuadër të anëtarësimit të ShKK-ve në skemën e sigurimit të depozitave, Agjencia e Sigurimit të Depozitave organizoi në ambientet… më shumë

Në kuadër të anëtarësimit të shkk-ve në skemën e sigurimit të depozitave, Agjencia e Sigurimit të Depozitave organizoi në ambjentet… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet


porno izle porna