Të reja

Përditësim mbi numrin e bankave anëtare të skemës së sigurimit të depozitave
Në datën 1 Tetor 2018, kanë hyrë në fuqi vendimet e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “Për dhënien e… më shumë

Njoftim për shtyp mbi zhvillimin e ushtrimit të simulimit në datat 21 – 28 Shtator 2018
Agjencia e Sigurimit të Depozitave zhvilloi në datat 21 – 28 Shtator 2018 një ushtrim  simulimi  me objekt   procesin e… më shumë

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 14 Shtator 2018
Në mbledhjen e datës 14 Shtator 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në vijim të vendimmarrjes së… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Agjencia e Sigurimit të Depozitave në vijim të trajnimeve dhe takimeve me punonjës të Shoqërive të Kursim-Kreditit, më datë 02… më shumë

Me synim edukimin financiar të brezit të ri, si dhe në kuadër të Javës së Parasë,  më datë 30 Mars… më shumë

Në kuadër të Javës së Parasë të zhvilluar nga datat 12 deri më 18 Mars 2018, Agjencia e Sigurimit të… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet

Vende Pune

Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall kërkesën për ” Specialistë të jashtëm pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për realizimin… më shumë

Shiko të gjithë Vendet e Punës