Të reja

Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, prezanton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2017
Në datën 17 Maj 2018, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, Z. Genci Mamani, prezantoi Raportin Vjetor… më shumë

Njoftim fituesi për proceduren e prokururimit me objekt "Mirëmbajtje e sistemit informatik për raportim dhe kompensim", në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave.
Autoriteti kontraktor Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall "Formularin e njoftimit të fituesit" për proceduren e prokururimit me objekt "Mirëmbajtje e… më shumë

Leksion i hapur i Z. Genci Mamani mbi rolin e ASD-së dhe skemën e sigurimit të depozitave në Universitetin Europian të Tiranës
Më datë 04.05. 2018, në kuadër të politikave të Agjencisë për promovimin e skemës së sigurimit të depozitave dhe zhvillimin… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Me synim edukimin financiar të brezit të ri, si dhe në kuadër të Javës së Parasë,  më datë 30 Mars… më shumë

Në kuadër të Javës së Parasë të zhvilluar nga datat 12 deri më 18 Mars 2018, Agjencia e Sigurimit të… më shumë

Agjencia e Sigurimit të Depozitave dhe stafi i saj iu bashkuan nismës së Bashkisë Tiranë  “Dhuro një pemë” në vijim… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet